MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


Ričards Bahs "Viens"


  Grāmata ir iedvesmas apvīta, un atver durvis uz sapratni, kas mēs esam, kas bijām un kas mēs varētu būt. Šī Ričarda Baha grāmata var palīdzēt pieņemt izšķirošo lēmumu dzīvē, jo mēs mītam ne tikai šeit, un no mūsu domām atkarīgs, kādu lēmumu pieņemsim.
...
Komentāri (0)  |  2011-01-23 18:36  |  Skatīts: 2167x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


Dainu vārdojumu spēks


Cauri gadsimtiem līdz mūsdienām saglabājušās tautasdziesmas ir senču enerģijas piesātinātas un attiecīgas vibrācijas dodošas.

Droši vien esat ievērojuši, ka mūsu izdotajā grāmatā «Labie vārdiņi» (dažādi vārdojumi pret visdažādākajām kaitēm un nelaimēm) ir arī latvju dainas. Tieši šo dainu spēku latvietis var izmantot visefektīvāk, jo «tā runāja latvietis uz latvieti»... Mentalitāte, ģeogrāfiskā vieta, tieši uz šejieni raidītais kosmiskais starojums, tieši no šejienes plūstošais garīgais spēks (gan labais, gan ļaunais) - tas viss, bija, ir un, cerams, būs mūsu. Tad kāpēc gan dainas neizmantot vienā vai otrā dzīves brīdī? Un, ja vēl tajās ieliekam savu labestību, ticību, gribu, tad tās noteikti spēs palīdzēt ļoti daudzās dzīves situācijās.
...
Komentāri (0)  |  2011-01-23 17:56  |  Skatīts: 6037x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


Deivids V. Freižers „Zilie putni”


     Grāmatiņa, kuru pārlasu vēl un vēl... un katru reizi ko jaunu iemācos...
Lūk, daži citāti -

"... - Tas nav nekas slikts - pateikt kādam , ka tu viņu mīli un ka tev ir labi kopā ar viņu. Mēs to jūtam bieži, taču nepasakām. Allaž atliekam uz vēlāku laiku. Dažkārt šis "vēlāk" nepienāk nekad. Ja kādu mīlam, tas jāpasaka. tas taču nemaz nav tik grūti, vai ne?"
...
Komentāri (2)  |  2011-01-23 17:03  |  Skatīts: 4716x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


7. Erceņģelis Mihaēls un Aizsardzības Eņģeļi. Aizsardzības un Glābiņa Gaišzilā Liesma.


Es Esmu Kas Es Esmu Vārdā -

es piesaucu Septiņus Erceņģeļus un viņu Gaismas leģionus, es piesaucu Mīļoto Erceņģeli MIHAĒLU, un Aizsardzības Eņģeļus, un lūdzu - aizsargāt mani, un visus manus Tuvos - ikvienā situācijā, ikkatru manas dzīves brīdi. Mīļotais Erceņģeli MIHAĒL - es lūdzu Tavu aizgādību un Augstāko Aizsardzību - man, manai ģimenei, manai mājai, manam fiziskajam Templim, manai psihei, manai Apziņai, manai Dvēselei, manai veselībai, manai Harmonijai, manam Līdzsvaram, manai Skaidrībai, manai Garīgajai saiknei ar Dievu, manam Patiesumam un Svētumam, manam Veselumam, Gribai, Spēkam un Virzībai. Es lūdzu Tevi - aizsargā mani miegā un nomodā - ŠEIT un TAGAD - katru manas dzīves mirkli. Aizsargā manu Atmiņu, manu Pieredzi, manu Gaismas Izvēli, Palīdzi man noturēties šinī ceļā, un Pateicībā pieņemt Nolemto. Aizsargā manī visas brīnišķīgās Gaismas enerģijas un spēkus, ko esmu iemantojis - sadarbībā ar Erceņģeļiem un viņu Gaismas Leģioniem. Aizsargā manu Virzību uz Augstāko Mērķi, un manu skaidro Ceļa redzējumu. Aizsargā mani - visos ceļos, visās situācijās, ikkatrā Daudzdimensionālā Visuma mirklī. Erceņģeli MIHAĒL - uz Tevi paļaujos, un Tevi piesaucu, jo Ticu, ka Nolemtais - Piepildīsies, un savu
...
Komentāri (0)  |  2011-01-21 00:37  |  Skatīts: 2380x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


6. Erceņģelis Samuēls un Mīlestības Eņģeļi. Īstenas Mīlestības Rozā Liesma un Trīskāršā uguns Liesma.


Es Esmu Kas Es Esmu Vārdā -

es piesaucu Septiņus Erceņģeļus un viņu Gaismas leģionus, es piesaucu Erceņģeli SAMUĒLU un Mīlestības Eņģeļus, un lūdzu jūs mani vest pa Īstenas Mīlestības Ceļu. Palīdziet man izdziedināt savu Sirdi no bēdām un sāpēm, un pārveidot manu Sirds čakru - lai viņa varētu uzņemt Jauno Dievišķo Gaismu. Pamodiniet manā Sirdī Kristus Mīlestību - Beznosacījumu un Bezpersonisku. Piepildiet mani ar jūsu Mīlestības silto Liesmu, un palīdziet savienoties ar tiem - ko mīlu, un kas izsenis mīl mani. Apmāciet mani Mīlestības Varenībā, jo ikviena darbība - Mīlestībā veikta - ir Patiesības, un Dieva Gribas darbība.
...
Komentāri (0)  |  2011-01-21 00:36  |  Skatīts: 2851x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


5. Erceņģelis Gabriēls un Vadības Eņģeļi. Vadības Baltā Liesma.


Es Esmu Kas Es Esmu Vārdā -

Es piesaucu Septiņus Erceņģeļus un viņu Gaismas leģionus, es piesaucu Erceņģeli GABRIĒLU, un Vadības Eņģeļus. Es lūdzu jūsu palīdzību un pamācību, jūsu iejūtīgo un žēlsirdīgo Garīgo Vadību - manai Dievišķajai Būtībai un cilvēciskajai apziņai, manai individualitātei un Dvēselei. Sveicu jūs, mīļotie, un uzticos jūsu Vadībai, ko esmu gatavs(gatava) pieņemt - pilnīgā mierā un goddevībā - saskaņā ar Dieva, un mana Dievišķā ES Augstāko Gribu. Es lūdzu jūsu Vadību attiecībā uz manu Garīgo izaugsmi un augšāmcelšanos, un tāpat - attiecībā uz mana Liktens un Dzīves visiem aspektiem, kam nepieciešama nekavējoša un detalizēta transformācija.
...
Komentāri (0)  |  2011-01-21 00:34  |  Skatīts: 2375x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


4. Erceņģelis Jofiēls un Apgaismības Eņģeļi. Apgaismības Zelta Liesma.


Es Esmu Kas Es Esmu Vārdā -

es piesaucu Septiņus Erceņģeļus un viņu Gaismas leģionus, es piesaucu mīļoto Erceņģeli JOFIĒLU un Apgaismības Eņģeļus, un lūdzu piepildīt mani ar spožāko Dievišķās Apgaismības Liesmojošo Gaismu, un izdedzināt manī visu tumsonības un aizspriedumu tumsu. Apgaismojiet manu Garu, Prātu, Dvēseli un Ķermeni. Apgaismojiet manu Apziņu ar Patiesības Gaismu. Palīdziet gūt Garīgu Apskaidrību, un saprast Dieva Gudrību, un visus Pasaules Likumus. Dāvājiet man realitātes, un visu manu individuālo situāciju jaunu redzējumu un jaunu sapratni. Piepildiet mani ar Dievišķā Redzējuma un Atklāsmes prānu. Ļaujiet man skatīt nolemto.
...
Komentāri (0)  |  2011-01-21 00:33  |  Skatīts: 1537x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


3. Erceņģelis Uriēls un Miera Eņģeļi. Purpura-Zeltīta Liesma ar Rubīna lāsumiem, īstena Miera Liesma.


Es Esmu Kas Es Esmu Vārdā -

es piesaucu septiņus Erceņģeļus, un mīļoto Erceņģeli Uriēlu un lūdzu nostiprināt manī Īstena Miera Liesmu - manā Sirdī, manā Apziņā, manā ģimenē, manā mājā, manā pilsētā, manā valstī, visā pasaulē. Apmāciet mani Miera un Mierīguma mākslā, palīdziet man saharmonizēt visas attiecības ar saviem tuvajiem, manas attiecības pašai(m) ar sevi. Palīdziet man izveidot un nostiprināt Miera Liesmu starp mani un manu Dvēseli. Palīdziet man samierināties ar Augstāko Gribu, un samierināt savā starpā manus vārdus, manas domas, manas jūtas, manas vēlmes un rīcību. Palīdziet man pilnībā samierināties ar Mīlestības un Brīvības Likumu, ar Gaismas Hierarhijas Gribu, un ar savu paša Augstāko Uzdevumu.
...
Komentāri (0)  |  2011-01-21 00:32  |  Skatīts: 1513x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


2. Erceņģelis RAFAĒLS un Izdziedināšanas Eņģeļi. Baltā un Smaragda Izdziedināšanas Liesma.


Es Esmu Kas Es Esmu Vārdā -

es piesaucu Septiņus Erceņģeļus un viņu Gaismas leģionus, es piesaucu mīļoto Erceņģeli RAFAĒLU, un Izdziedināšanas Eņģeļus, un lūdzu ņemt mani un manu ģimeni, katru man tuvo cilvēku - savā aprūpē un Augstākajā Aizgādībā.

Es lūdzu pilnībā izdziedināt manu Fizisko Templi, manus četrus zemākos Ķermeņus, visus Smalkos kanālus un Ķermeņus. manu Dvēseli, manu Apziņu, manu psihi, manu dzīvi un manu ģimeni.
...
Komentāri (0)  |  2011-01-21 00:30  |  Skatīts: 2118x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


1. Erceņģelis Zadkiēls un Prieka Eņģeļi. Kosmiskās Brīvības Violetā Liesma.


(Katru reizi, kad piesauciet Erceņģeli - vizualizējiet to vai citu liesmu, kas atbilst Erceņģeļa Kalpošanas attiecīgajam Staram. Papildiniet aicinājumus un vēlējumus - paši ar saviem lūgumiem un lūgsnām.)

Es Esmu Kas Es Esmu Vārdā - es piesaucu septiņus Erceņģeļus un viņu Gaismas leģionus, es piesaucu mīļoto Erceņģeli Zadkiēlu
...
Komentāri (0)  |  2011-01-21 00:28  |  Skatīts: 1629x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.