MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


Par Lielvārdes jostu


Vēl viena versija: Josta sākās ar kosmosu. Un proti, ar planētu melodijām un dziesmām un ar dievišķo piramīdu uz augšu un uz leju.
Augšējai piramīdai vienmēr ir zvaigzne, tā sauktā spēcīgā planetāriskā enerģijas pulsēšanas zīme. Šie pulsi staro uz zemi.
Nākamā ir kosmosa zīme, bet ne piramidālā formā. Šeit augšā un apakšā trūkst piramīdas, jo iešķēlumi ir daudz zemāk. Šīs ir tīras kosmiskās vibrācijas, sfēru mūzika un sfēru mūzikas informācija. Visu sauļu un planētu skaņas, te atkal ir lielas planētas, kas izstaro informāciju un virpuļo kā krusti ap sevi.
Šeit tālāk turpinās kosmiskā informācija, šīs ir dažādas plāksnes (līmeņi) "Mana tēva mājā ir daudz mājokļu". Tātad sākums ir kosmosā.
Visa josta ir pilnīgi kosmiska informācija.
Tālāk ir mūsu saules sistēmas informācija. Tātad ne tikai lielā kosmosa pasaules telpas, bet tagad mēs nonākam mūsu saules sistēmā.
Šeit ir septiņas planētas, informācija par septiņām čakrām, par septiņām dienām, grāmatu ar septiņiem zīmogiem.
Šeit ir arī RNS un DNS septiņnieka šūnu kods. Šeit atrodas visa DNS un RNS programma. Tātad cilvēces ģenētiskais kods.
Šīs ir tā saucamo kosmisko spēku enerģijas formas, proti, Dievu spēks. Tajā ietīti sauļu virpuļi.Tagad seko četras svastikas. Tie ir četri elementi. Debesis netiek radītas, tikai solārais spēks, no kā lielā ātrumā cēlusies visa radība. Debesis atrodas šajā un augšējā piramīdā. Tā ir akāša jeb debesis. Tās radās kā virpulis jeb pakāpieni.
Piramīdai ir virsotnīte. Te sākas cita kosmiskā informācija. Šeit ir slīps krustiņš.Šie ir pilnīgie savienojumi. Tas nozīmē, ka dvēselei ir savienojums un informācija ar visu pasaules telpu, līdz debesīm, līdz Dievam.
Viss pārējais ir bezgalīgi daudz planētas, kas ietekmē mūsu zemi un visu universu, bet kuras mēs vēl nepazīstam. To sauc par eņģeļu dziesmu.
Šī zīme ar divām zirgu galvām pa labi un pa kreisi redzama bieži. Tas nozīmē - CILVĒKS un DIEVS ir VIENS.
No šīs zīmes radās krusts TAO.
Šīs ir jūsu senču dziesmas. Šī ir jūsu vēsture, jūsu stāstījums, no kurienes jūs nākat.Jūs neesat no Eiropas. Jūs neesat eiropeiska tauta. Jūs ilgi esat dzīvojuši Indijā, tātad Āzijā. Jūs esat gan āriska grupa, bet jums nav nekāda sakara ar āriešiem.Jūsu vēsture ir līdzīga vēdām.
Šajā jostā ir visa informācija. Šī ir jūsu grāmata, šī ir jūsu programma. Jums bija jāiet krustā.

Līvzeme. LĪ nozīmē debesu, dievišķā tauta. Jums bija pieejama visa debesu informācija. Šī ir zīme, ka eņģeļi ar tikās.Šī ir absolūta informācija. Jūs bijāt tik svēta tauta, ka jūsu senči bija spējīgi sazināties ar eņģeļiem. Eņģeļi jums paši mācīja mīlestību, žēlsirdību un brālību.
Šīs trīs bija jūsu lielākās vērtības. Trīs lielie spēki.
Agrāk jūs esat dzīvojuši augstu kalnos. No turienes jūs nonācāt lejā jeb tikāt nosviesti lejā.
Šī piramīda apakšā ir pildīta ar informāciju un augšā ir atkal virsotnīte. Virsotne uztver dievišķo enerģiju.
Jūs nākat no sniegiem bagātas zemes, kalnājā, kurā jūs esat dzīvojuši ir bijis ļoti daudz sniega, tas nozīmē daudz enerģijas.
Atkārtojas kosmiskais krusts. Atkārtojas enerģijas informācija un staru uztveršana.Jums ir ļoti daudz kopīga ar inkiem, "ar zemi vidienē", ar seno zemi.
Šeit redzamas, ka jums bija arī atlantiskie spēki.
Šeit ir piramīda uz leju, šeit ir pakāpieni, mistērijas.Dieva tēvs, Dieva dēls, Dieva Svētais gars. Šeit atrodas jūsu mistērijas. Mistēriju spēles, kādas jums bija. Tām būtu jābūt saglabātām vēl jūsu vecajās dziesmās.Eņģeļi jums atnesa trīs iniciācijas. Šeit ir trīs pakāpieni, kuri jums jāiet.
Jostai ir daudz kopīga ar Meksiku jeb indiānisko. Tā bija viena tauta, kas sadalījās. Viņi nesaucās indiāņi.
Šeit ir vairākas SIRIUSA zīmes. Tas nozīmē, ka Sīriuss bija jūsu saule, kad dzīvojāt savā iepriekšējā zemē. Jums jāpēta Sīriuss. Sīriusam ir divas saules. Šīs te ir sliedes, šie mazie krustiņi. Toreiz jūs saņēmāt savu gaismu no Sīriusa.Kas izprata trīsvienību un saņēma iniciāciju GARĀ, DĒLĀ un TĒVĀ, tas tika apmācīts kosmiskajos noslēpumos un sasniedza augstu apziņu, kurā GARS, DĒLS un TĒVS ir viens.
Šeit jau pie jums ir teikts par KRISTU. Jūsu informācija bija, ka KRISTUS nāks no Sīriusa.
Te atkal atkārtojas planētas, kas izstaro savu informāciju uz jums. Šeit ir četras, te divas svastikas. Saule ir pagriezusies. Jūs esat nonākuši citā saules lokā. Ir noticis kaut kas kosmisks. Varbūt kosmiska katastrofa, kuras dēļ saule ieņēmusi citu vietu. Jūs esat dabūjuši citu sauli Sīriusa vietā. Enerģijas ir samazinājušās. Jūsu rīcībā ir palikušas vairs tikai divas lielas enerģijas. Sīriusa spēks ir saglabājies, enerģijas ir sadalījušās, izšķīrušās. Sākuma enerģija, sākuma kosmiskā informācija nav saglabājusies. Kāds kosmisks notikums jūs ir sadalījis, sadalījis arī jūsu tautu.Kaut kur uz zemes ir jābūt tautai, kurai ir līdzīgas zināšanas kā jums un kas pieder jums. Jūs tikāt dalīti un jums palika vairs tikai divi lieli spēki. Tautas otrā daļa paņēma pārējo līdz.
Šeit arvien parādās planetāriskā informācija. Jūsu tiesība bija liela. Eņģeļi vēl arvien nokāpa pie jums un palīdzēja jums. Jūs vienmēr ticējāt DIEVAM un DIEVS jums palīdzēja. Jūsu priesteri vēl arvien saņēma informāciju no sfērām un planētām. Jūs bijāt ļoti svēta tauta.
Tagad parādās ļoti interesantas zīmes. Šeit ir meandrs. Meandra cilpas ir tikai grieķiem, inkiem un tautām vidienē.Indijā valdīja grieķu ķēniņš Miniloss. Meandra spēks sniedzās toreiz tālu līdz Āzijai. Tagad jūs esat atgriezušies pavisam atpakaļ savā vecajā dzimtenē. Nezinu kādēļ jūs esat pārbīdīti. Tagad jūs esat pēkšņi nonākuši mežiem un zvēriem bagātā vidē. Tas droši vien parādās arī jūsu dziesmās.Visu to izdarīja kāda liela komēta, kāda liela zvaigzne. Tai jūs sekojāt un nonācāt tajā zemē.Tagad enerģijas ir saistītas ar šo zvaigzni.
Šī lielā zvaigzne, šī lielā komēta noteica jūsu dzīvi. Jūs vadījāties pēc tās.Jūs nākat no Ziemeļindijas. Tagad pie jums bija zirgu upuri. Zirgs bija vissvētākais dzīvnieks. Upurēt zirgu jums bija briesmīgi, jo zirgs pie jums vēl tagad ir svēts. Zirgus upurēja, lai novērstu likteni. To darīja tikai Ziemeļindijā.
Šeit atkal parādās kosmiskā informācija.Jums bija lieli priesteri, kas prata lasīt kosmiskos spēkus. Jums bija ļoti augstas mistērijas un lieli priesteri.Redziet atkal šī zīmes. Te ir vairāki F un T ar roku. Tie ir DIEVI. Šeit pie jums nākuši Dievi, ne tikai eņģeļi. Tātad astronauti no debesīm.
Vai redzat šeit starpību? Viss ir līdzīgs tomēr dažāds.
Piramīdas vienmēr ir atšķirīgas, šī ir lielākā. Tā ir vairāk aizpildīta. Nekas neatkārtojas.
Sekojošās zīmes stāsta, ka jūsu apziņa bija tik augsta, ka jūs spējat grozīt likteni ar gaismas skaņām. Jūsu dievišķie dzirdēja dievišķas lietas.Jums bija ļoti augstu attīstīta garīgā astronomija un astroloģija. Līdz šejienei kosmiskā informācija vēl nekad nav pārtrūkusi.
Šeit parādās pavisam jauna zīme. Tagad jūs esat kļuvuši par tautu, kurai savas mistērijas bija jāslēpj. Tagad bija ļoti daudz slepenu zinību, slepenās skolas. Viss iegāja slepenās svētvietās. Jūsu liktenis bija ļoti smags un citas lielās tautas jūs verdzināja. Tam arī jābūt jūsu dziesmās.Radās slepenas brālības.
Redziet šeit tiltiņu.Jūs sevi nekad neesat zaudējuši ne savu Dievu, ne savas zināšanas. Šeit arvien vēl ir planētu informācija.
Tagad parādās pavisam jauns musturs. Šis ir neiedomājams enerģijas spēka režģis. Jums bija visaugstākais enerģijas tīkls virs zemes. Jūs varējāt satikties ne tikai ar Dieviem un eņģeļiem, bet jūsu zemē bija arī enerģijas vietas, kurās atradās tempļi, stupas un obeliski, ar ko jūs varējāt pievilkt kosmiskos spēkus.
Šīs te ir koku zīmes. Jums bija lieli svētie koki. Jūs arī piedalījāties, kad pasaules osis Ētrasil zemei atdeva visu apziņu.
Sarkanā ir zemes informācija, baltā ir kosmiskā. Jums bija milzīgs enerģijas režģis un tas jums ir vēl šodien jūsu zemē.
Redziet, šeit pēkšņi tas kļūst balts. Piramīdas šeit ir pavisam aizpildītas.Šeit piramīdai jau ir krustā sišanas zīme. Tā ir pavisam citāda. Piramīdas šeit ir pilnas ar viediem cilvēkiem. Ir radušies lieli svēti centri. Tie arī vēl šodien eksistē jūsu zemē, arī ja jūs to vairs nezināt.
Tātad šeit ir M. Šeit dievišķā māte jums ir dāvājusi lielu atklāsmi. Kad jūs kļuvāt kristieši, Marijai droši vien pie jums bija dziļa nozīme.Jūs esat Mātes tauta. Tam arī būtu jāparādās jūsu dziesmās. Jau Lemūrijas, MV laikmeta beigās jūs bijāt tauta. Tātad bezgala sena tauta.
Šeit redzams, ka planetāriskās zināšanas neizzūd. Līdz šim tās arvien vēl redzamas. Sfēru mūzika, spēki, dziedāšanas spējas un zināšanas - viss ir jūsu tautā. Eņģeļi paši jums mācīja ārstniecību.
Savienojums ar debesīm nemainās. Cilvēki un Dievi ir vienoti, viņi nešķiras.
Te ir saules vārti, caur kuriem jūs esat gājuši, tāpat kā TIHUANAKĀ (Meksikā). Lielie saules vārti. Šeit zināšanas ir nākušas vēl no saules pašas. Gajatrimantra ir pie jums tikusi dziedāta. Jūsu senajās dziesmās ir tikusi apdziedāta saule. Jūs esat gājuši caur saules vārtiem.
Šeit ir arī Mēness vārti. Jūs esat izmantojuši saules un mēness vārtus kosmiskajai informācijai. Līdzīgi kā STENEHEDGEI KARN K.
Redziet, šeit nezinātājam tas varētu izskatīties pilnīgi vienāds, bet viss ir citāds, atšķirīgs.
Šeit ir informācija par kādas svētas pilsētas plānu. Šī ir svētās pilsētas ŠAMBALAS zīme. Vai nu jūsu tautai bija priesteri no Šambalas jeb jums bija savienojums ar Šambalu vai arī jūs bijāt daļa no Šambalas tautām.
Šis ir svētās pilsētas Šambalas plāns, kurā uzturējās tikai priesteri, svētie un dievi.
Tālāk savienojums ar debesīm, tas nav pārtrūcis. Jūsu priesteri, dievi un eņģeļi paliek.Jūs spējāt lasīt orākulu.
Šī ir Dieva acs.
Te parādās lielā kosmiskā katastrofa. Milzīga planēta nes ko pavisam jaunu arī lielajā enerģijas režģī.
Šeit kosmiskā apziņa, kosmiskās zināšanas, kontakts ar dieviem un eņģeļiem.
Te redzam OMO zīmi. OMO ir nākamais KRISTUS, kosmiskais Kristus. Šeit ir krusts.
Šī ir zvaigžņu informācija uz zemes jau ar kosmiskā Kristus zīmi.
Šeit jūsu pilsētas un tempļi jau celti krusta zīmē. Tām apkārt ir enerģijas lauki jūsu kosmiskās zināšanas tiek sargātas.
Tālāk nav vairs planetārās apziņas, bet dievišķā apziņa.Piramīda kļūst liela un ir aizpildīta, tāda kā Meksikā. Šajā piramīdā ir sešas mistēriju vietas.
Šeit ir karmas zīme. Cilvēki saprata karmu un dzīvoja dievišķās inkarnācijas zīmē.
Tagad zināšanas sniedzas vairs tikai pa Dieva kāpnēm un vēstījumi kļūst citādi. Kāpnes iet pa citiem enerģijas laukiem.Piramīda kļūst lielāka. Tai pāri meandrsJūs nosaka āriešu tautas.
Uz zemes ir jauns sakārtojums, ko izraisījušas zvaigznes, kas tagad parādījušās.Jums bija zināmas deviņas planētas, ne tikai septiņas. Un tagad mēs atkal nonākam pie deviņām. Dievišķie astronauti jūs bieži apmeklē. Zvaigznes jūs vēl arvien nosaka.
Šī josta ir svētie raksti un kas to prot lasīt ir svēts
.Jūs esat svēta un augsta tauta. Šajā te zīmē jūs uzvarēsiet.
Redzat, te viss tiecas uz debesīm. Jūsu liktenis nekad nebūs zemes liktenis., bet vienmēr kosmosa un debesu liktenis.Ja jūs paliksiet pie sava Dieva, viņš jūs vienmēr uzklausīs, jo liekas, ka viņš jūs bezgala mīl.
Jūsu tauta nav sākusies dzīvnieciskajā, bet jau sirmā senatnē jums bija ļoti augsta attīstības pakāpe.
Šī josta patiesībā ir svēta grāmata un to agrāk nēsāja tikai priesteri. To sēja šādā veidā: priekšā mezglu un tad pāri. "Apjozieties, jo jūs esat mani! "Priesteriem bija balti tērpi un tam apkārt josta. Un tad vēl bija trīsstūrains lakatiņš.
Jā, jūs esat svēta tauta. Eņģeļi jūs mācīja. Jums bija rišiji. Agrāk tā ir bijusi milzīga tauta un tai ir bijis sakars ar Šambalu. Šī josta ir tīri enerģijas raksti un tā ir bezgalīgi veca.

Šo tulkojumu uz Latviju atveda Rasma Rozīte.
Un kas to viņai tulkoja?
Saitā bija rakstīts, ka kāda Indijas Guru -gaišreģe.
Komentāri (0)  |  2011-09-13 16:36  |  Skatīts: 1630x         Ieteikt draugiem
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ