MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


10 veidi, kā sakārtot savu apziņu


Zemāk tiek doti 10 mūžīgi padomi, lai kļūtu laimīgāki tieši tagad!
Tās iespējams nebūs kā šokējošas atklāsmes, bet gan vairāk kā draudzīgi atgādinājumi, no kuriem personiski es, nekad nenogurstu! Ticu, ka tie kalpos arī jums.

1.      Pateicība
Pateicība atver sirdis un virza jūsu enerģiju uz to, kas jums patīk un kas dāvā prieku un tik pat maģiski to piesaista vēl vairāk! Tas ir veids kā dot (tās vērtības palielināšanai) un saņemt (caur tām pašām durvīm, caur kurām tas tika dāvāts). Jo vairāk jūs vērtējat un jūtat pateicību par JEBKO, jo vairāk jūs jutīsiet pateicību paši pret sevi. Turklāt, kad jūs jūtat pateicību, tad piedzīvojat visas labās īpašības un varat to izjust atkal un atkal. Tas ko cienāt, tiek augstu vērtēts! Pateicība ir kā salda dziesma, kas jebkādu pieredzi pārvērš dāvanā.
...
Komentāri (3)  |  2011-11-27 16:51  |  Skatīts: 11174x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


Pielikums.


Pasaules skolotāji tev tikai var palīdzēt, pasakot, ko tu vari sajust un izjust tieši šajā laikā, lai pēc tam tu varētu pats izdomāt, ko labāk darīt ar šiem dažādajiem iespējamajiem elektromagnētisko traucējumu vai izkropļojumu radītajiem simptomiem.

  • FIZISKAJĀ līmenī, tu vari sajust nogurumu pat uz sabrukuma robežas, jo enerģētiskie ķermeņi griežas arvien ātrāk atbildot uz šā laika gaismas frekvences palielināšanos. Tu vari sajust enerģijas "viļņus", kas caurtek tavas rokas un kājas. Pie tam šīs sajūtas var būt ievērojamas kādā noteiktā laikā. Tu vari ļoti mēģināt iemigt naktī, taču neizgulēties un justies ļoti noguris, tāpēc vari gribēt gulēt arī dienas laikā. Tāpēc atpūties tik, cik tev tas ir iespējams. Tā tam ir jānotiek.
...
Komentāri (0)  |  2011-06-13 21:51  |  Skatīts: 2705x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


7. Minimums par ārējām zināšanām salīdzinājumā ar iekšējo izziņu


Visas patiesās garīgās mācības par dzīves izmaiņas iespējām apgalvo vienu un to pašu - cilvēks savas dzīves reālo ceļu NESPĒJ atrast ārpus sevis, to var rast, tikai ejot sevī. Jēzus to skaidri pateica: "Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt: Redzi, še viņa ir, vai tur - jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū". (Lūkas ev. 17:20-21). Tev, varbūt, ir jau laiks atteikties no laimes meklēšanas ārpus sevis paša. Taču tu uzreiz jautāsi, kā tad es varu atrast priekš sevis tieši pašlaik nepieciešamo pareizo izvēli?
...
Komentāri (0)  |  2011-06-13 21:49  |  Skatīts: 1970x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


6. Minimums par Dzīves Noslēpumu


Visas reliģiozās, garīgās un pašpilnveidošanās mācības uz Zemes pamatojas uz vienu un to pašu, tikai dažādi to izsaka.

Piemēram, paskaties uz cilvēku, kas izjūt pret sevi žēlumu un kuram liekas, ka visa pasaule ir noskaņota pret viņu. Viņa dzīves uztverē dzīve tā ir cīņa. Kā jau tev zināms, Visuma spogulis ir tā iekārtots, lai dotu cilvēkiem saskaņā ar viņu dzīves uztveri. Taču tas neizdabā, nolasot un izpildot acumirklīgās cilvēka iedomas, jo atspoguļojumā pamatojas (ņem vērā!) uz cilvēka attiecībām un rīcību. Tas ir līdzīgi spogulim, kas nevar pateikt cilvēkam darāmo, lai viņa paša attēls spogulī uzsmaidītu. Ja ticēsi, ka dzīve ir cīņa, tad šādu dzīves uztveri (mentālo tēlu) tu kādu laika periodu ar noteiktu spēku arī sūtīsi Visumā. Visuma spogulis teiks: "O, šis cilvēks tiešām grib izjust cīņu" un atspoguļos tev atpakaļ dzīves apstākļus, kas padarīs tavu dzīvi par cīņu. Taču cilvēki, izjūtot šādus apstākļus, bieži vien uz tiem reaģē negatīvi, tā sūtot šādu negatīvu tēlu virkni arī uz spoguli. Spogulis teiks: "O, šie cilvēki grib vēl vairāk cīnīties!" un izpildīs viņu vēlēšanos. Tā cilvēku negatīvās pārliecības kļūst par pašrealizētiem pareģojumiem, un viņu dzīves pārvēršas par lejupejošām spirālēm.
...
Komentāri (0)  |  2011-06-13 21:47  |  Skatīts: 2121x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


5. Minimums par Dzīves Vienādojumu


Tātad laime ir iekšējs stāvoklis, tā ir tavā saprātā vietu atradusī attiecīgā pieredze. Tev atsakoties pārņemt sevis vadību, tu atstāj durvis uz sevi atvērtas, tā kā jebkurš, arī ar agresīviem nodomiem, var ieiet pa tām un vadīt tavu prāta stāvokli, tavu dzīves uztveri. (Kāda tad var būt laimes sajūta?) Toties izdarot apzinātu izvēli, tu pats vari noteikt, kam atļauts ieiet pie tevis. Apzināti izvēloties tu atklāsi, ka starp ārējiem (arī nepatīkamajiem) apstākļiem un iekšējiem apstākļiem nav nekādas tiešas saistības. Tātad tev ir dota iespēja būt laimīgam arī neatkarīgi no šiem ārējiem apstākļiem. Faktiski, tu arī nekad nespēsi būt patiesi laimīgs, esot atkarīgs no jebkādiem ārējiem apstākļiem. Taču, lai sasniegtu šo laimīguma stāvokli, tev ir jāapzinās, ka starp ārējiem apstākļiem un tavu saprātu t.i., pie tavas mājas atvērtajām durvīm ir jābūt sargam. Taču šis sargs vari būt tikai tu pats, kad uzņemies atbildību izdarīt apzinātu izvēli.
...
Komentāri (0)  |  2011-06-13 21:44  |  Skatīts: 1773x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


4. Minimums par Visumu


Paskaties nedaudz no citas puses uz Alberta Einšteina apgalvojumu: "Neprāts ir tas, ka tu turpini darīt to pašu, taču sagaidīt gribi citu rezultātu". Einšteins kā zinātnieks bija sapratis dabas fundamentālo likumu, likumu, kuru Jēzus bija izteicis šādiem vārdiem: "Netiesājiet, lai netopat tiesāti. Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots." (Mateja ev. 7:1., 2.) Ko ar to domāja Jēzus? Viņš pateica to pašu, ko Einšteins, tikai ar citiem vārdiem.
...
Komentāri (1)  |  2011-06-13 21:42  |  Skatīts: 2071x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


3. Minimums par laimes iegūšanas iespējām


Ko tad es tiešām vēlos no dzīves? Cilvēku vairākums atbildētu, ka viņi vēlas laimi. Tomēr, atbildot uz jautājumu, kā viņi to varētu panākt, viņi visbiežāk apraksta virkni ārējo nosacījumu, kuru apmierināšana padarītu viņus laimīgus. Piemēram, ja man būtu tas, tas un tas, tad es būtu laimīgs. Esot šādai spriešanas loģikai, laime tiek padarīta atkarīga no ārējiem apstākļiem, kuri var būt grūti kontrolējami. Tādējādi laime kļūst par ārējo apstākļu produktu, kuru neesamība padara tevi nelaimīgu. Tie ir meli. Šos melus ir ieprogrammējuši tie, kas grib tev kaut-ko pārdot vai kontrolēt tevi. Piemēram, ja nopirksi mūsu produkciju, tad tu būsi laimīgs, ja tu sekosi manai reliģijai vai politiskajai sistēmai, tad es tevi novedīšu paradīzē (uz Zemes vai kur citur), ... .
...
Komentāri (0)  |  2011-06-13 21:40  |  Skatīts: 2210x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


2. Minimums par iespējamajiem darbības variantiem


Visām izvēlēm ir sekas. Pastāv divu tipu sekas. Vienas sekas ierobežos tevi un izdarīs negatīvu iespaidu uz tavu dzīves pieredzi. Citas - atbrīvos tevi un bagātinās tavu dzīves pieredzi. Tātad sekas var padarīt tavu dzīvi būt "par mazāk" vai būt "par vairāk". Sekas "par mazāk" ir ierobežojošās sekas - tās ir rezultāti tādām izvēlēm, kas pamatojās uz nepilnīgu esošās situācijas un pieņemamā lēmuma sapratni. Tad tava dzīve var būt kā lejupejoša spirāle, kas ierobežo dzīves pieredzi, izraisot trūkumu, vilšanos, bailes, dusmas un cīņas nepieciešamības sajūtu. Sekas "par vairāk" ir atbrīvojošās sekas, kas pamatojās uz izpratni par sevi un par citiem. Jo tuvāk tu nokļūsi patiesībai, jo vairāk tā tevi atbrīvos, lai nodrošinātu tev būt vairāk. Tad tava dzīve var būt kā augšupejoša spirāle, kas pastāvīgi paplašina dzīves pieredzi un veicina tālāko attīstību, laimi un dvēselisko mieru. Pielietojamo variantu jāizvēlas pašam, jo tu taču izvēlies vienmēr, neatkarīgi no tā vai to dari pats vai nē. Tikai pats vien zini vai šie lēmumi tiek pieņemti apzināti vai neapzināti.
...
Komentāri (0)  |  2011-06-13 21:38  |  Skatīts: 1813x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.


1. Minimums par izvēli


Visu patieso garīgo skolotāju galvenais vēstījums - IZMAINĪT SAVU DZĪVI VAR VISI, tātad vari arī tu (ja gribi, protams) ! 

Ko tad nepieciešams darīt, lai izmainītu savu dzīvi? 
Alberts Einšteins ir teicis: "Neprāts ir tas, ka tu turpini darīt to pašu, taču sagaidīt gribi citu rezultātu". Ja tu gribi, lai tava dzīve izmainītos, tad tev vajadzēs kaut ko izmainīt. Ja tu turpināsi darīt to pašu, tad kā tava dzīve var izmainīties pati par sevi?" 
...
Komentāri (0)  |  2011-06-13 21:35  |  Skatīts: 3089x         Ieteikt draugiem

Lasīt tālāk.