MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


Kur mēs esam un uz kurieni dodamies.


Augstākie Gaismas spēki visu laiku ir blakus mums – cilvēkiem un mūs atbalsta. Šie trīs gadi no 2012. līdz 2015.gadam bija un vēl ir lielo iespēju gadi. Tie mums tika iedoti kā dāvana no Gaismas pasaules, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu pamosties un sākt dzīvot apzināti.
            Līdz 2015.gada beigām nav palicis daudz laika. Bet bieži pat viena diena var būt izšķiroša, lai izdarītu savu izvēli. Un izvēle būs jāizdara katram, nostājoties vienā vai otrā pusē. Neitrālo vairs nebūs. Būt maliņā – tā jau ir izvēle.
            Pašlaik Zemi aptver daudz negatīvās enerģijas, kuru neitralizēt var caur izlādi vai ar transformāciju un harmonizāciju. Izlāde – tās ir dabas katastrofas, kari un nemieri, bet transformācija un harmonizācija – katra cilvēka iekšējais sirds darbs.
            Mēs, visi cilvēki uz Zemeslodes, esam vienoti dvēseliski. Tās ir kā gaismas stīdziņas, kas apvieno mūs kopīgā tīklā. Ja kaut kas notiek citā zemeslodes pusē, dvēseles to sajūt un atbalsojas. Tāpēc arī tas, kas notiek mūsu sirdīs, ir sajūtams zemēm, tautām, cilvēkiem otrpus horizonta.
            Lai sāktu dzīvot apzināti un lai kļūtu Zemei par atbalstu nevis par slogu, svarīgi ir paveikt trīs pirmās lietas, spert trīs soļus.

            Pirmais solis tā ir ģimene. Mēs esam izvēlējušies cilvēkus savā ģimenē kā labākos skolotājus, kā savu pirmo mājas darbu. Tikai paveicot to, varam doties tālāk. Tad, kad attiecības ar vecākiem – māti un tēvu, ar vecvecākiem – vecmāmiņām un vectētiņiem un ar māsām un brāļiem ir harmoniskas, piepildītas ar cieņu un pieņemšanu, dzīvē var ienākt miers. Ja tas nav noticis, lai cik mēs censtos būt labiņi ar citiem cilvēkiem, meditēt, lasīt gudras grāmatas utt, miera nebūs, bet būs nemiers. Šis diskomforts liks meklēt iemeslus un atvedīs atpakaļ pie ģimenes. Jo ģimene ir mūsu esamības pamats. Tikai tad, kad sakārtojam attiecības ar saviem radītājiem, ar tuvākiem cilvēkiem, piedodot, cienot un godinot, varam doties tālāk. Jo tad sirdī ienāk miers. Miers atver vārtus uz mīlestību, kas ir ceturtās dimensijas, uz kuru pāriet Zeme un mēs, pamata enerģija.
            Iespējams, ka, lai to paveiktu, būs sevī daudz kas jāmaina. Jāieskatās acīs patiesībai, jāierauga savs egoisms un jānoliek tas Dievam pie kājām. Tad var ienākt dzīvē piedošana. Piedošana dara mūs brīvus un laimīgus. Pēc piedošanas atnāk miers, kas atver vārtus uz mīlestības pasauli.

            Otrais solis tās ir domas. Cilvēku negatīvās domas, kas nāk no bailēm, bet bailes no sāpēm, rada tumsas enerģiju apkārt pašiem cilvēkiem, viņu ģimenēm, tautai un visai zemeslodei. Jo kļūstam apzinātāki, jo mazāk domājam, bet dzīvojam, izjūtot katru esamības mirkli.
            Ar savām domām šobrīd radām Zemes nākotni. Zeme nevarēs mierīgā ceļā pāriet uz dzīvi 4 dimensijā, tātad mīlestībā, kas ir paredzēta pēc Augstākā dievišķā plāna, ja Viņu ieskaus negatīvo vibrāciju apvalks. Zemei būs tas no sevis jāatbrīvo. Tāpēc no mums katra ir atkarīgs, vai tas notiks mierīgi vai ar katastrofām. Svarīgs ir katrs cilvēks, kas pamostas. Viņš iedegas kā lampiņa kopīgā tīklā, kas ieskauj zemeslodi. To cilvēku uzdevums, kas ir pamodušies un dzīvo apzināti, ir modināt citus cilvēkus. Tie atkal modina nākamos. Tas ir Ceļš mierīgai pārejai uz Jauno Zemi.

            Trešais solis ir tiešais kontakts ar Māti Zemi. Ja ar sirdi pieņemam, ka Zeme ir mūsu Māte, tad nekad nedarīsim Viņai neko sliktu. Zeme ir dzīva un viss, kas ir nācis no Viņas, satur dzīvību. Katrs koks, puķe un zāles stiebriņš, visi putni un zvēri nāk no Zemes. Patiesi godinot un cienot Zemi, savu Māti, katrā elpas vilcienā, mēs nekad nevarēsim izdarīt Viņai sāpes. Mēs Zemi saudzēsim un arī citus cilvēkus rosināsim darīt to pašu.
            Kādreiz katrā viensētā bija svēta vieta, kur lūdza par Zemi un dabas gariem. Mūsu spēkos ir šīs vietas atjaunot, kā arī radīt jaunas svētnīcas. Caur šīm vietām Zeme var elpot brīvi. Tie ir punkti, kur tiek dzēsta Zemes negatīvā enerģija. Atverot tādus dzīvības punktus Zemes ķermenī, atjaunojam Viņas asinsriti un dabisko enerģijas plūsmu.

            Tas, ko mēs visi kopā varam darīt Zemes un tātad sevis un savu bērnu labā, ir lūgties. Patiesu dievišķu lūgšanu laikā, kas plūst no sirds, negatīvā enerģija pārvēršas par gaismu. Ja mēs lūdzamies daudzi, to spēks daudzkāršojas. Mēs varam sanākt kopā vai darīt to katrs savās mājās un lūgties par cilvēkiem un par Zemi. Lūgties, lai cilvēki pamostas un ierauga patiesību. Jo vairāk būs pamodušos cilvēku, tātad tādu, kas dzīvo apzināti, jo gaišākas enerģijas būs uz Zemes un tās neitralizēs tumsu.

            Mēs varam lūgties kopā katru dienu 7 no rīta un 19.00 vakarā. 7 ir Eņģeļu skaitlis un Viņi visu laiku lūdzas par mums.

            Lūgsim kopā ar Eņģeļiem!
            Lūgsim par sevi, savu ģimeni, tautu un Zemi.
            Lai Miers virs Zemes!
            Lūgsimies!

Maija Kadiķe

https://www.draugiem.lv/group/16028048/vienota-gaisma./?f_tid=5850717
Komentāri (0)  |  2015-06-29 21:15  |  Skatīts: 800x         Ieteikt draugiem

Atpakaļ