MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


Izraksti no Dzīvās Ētikas Mācības 13.


 • Ne tikai no ārienes nāk izpratne par Pārpasaulīgo, tā rodas arī mūsos pašos. Lai uzdrīkstēšanās zīme kvēlo sirdī.
 • Katra skaista doma ir jāsargā. Lai tā attīstās izplatījumā. Katru dienu jāsajūt Pārzemes Pasaules pieskārieni savā dzīvē.
 • Nevajag domāt, ka pareiza novērtējuma trūkums ir nelaime. Kādēļ gan iedziļināties abstraktā vērtēšanā, ja cilvēkam ir ļauts darīt labu? Ikviena labestīga rīcība ir lietderīga. Jo vairāk labestības, jo vairāk vērtīgu uzkrājumu. Nevajag ielaist prātu tajā jomā, kur jāvalda sirdij. Prāts var savtīgi attaisnot tur, kur sirds sajutīs nepatiesību.
 • Var pieļaut un saprast dažādu ceļinieku gājumus. Viņi mēģina iet pa vienu taku, tikai vārdi ir atšķirīgi.
 • Bieži vien doma tiek sūtīta pareizi, bet uztvērējs to atgrūž. Var būt arī otrādi - uztvērējs ir jūtīgs, bet sūtījums juceklīgs. Cilvēki bieži it kā kaut ko dzird, bet neprot noskaņot vibrācijas, un iznāk vienīgi sajukums.
 • Vispirms ir jāvēršas ar vārdiem, pēc tam tie pārvēršas centienos, kam vārdi nav vajadzīgi, un, visbeidzot, saplūst ritmā, kas pastāvīgi skan sirdī - gan nomodā, gan miegā. Un viena pamatīpašība pastiprina vibrāciju - nosauksim to par Mīlestību. Tajā ir gan augstākā uzticība, gan kvēla uzticēšanās, gan nerimtīgs, varens spēks. Tāda augšupvirzības pakāpe ir dižena, taču pabeigtības nav nevienā lietā.
 • Kāds varens spēks ir psihiskā enerģija! Īpaši spēcīga ir mīlestība, bet gandrīz tikpat stiprs ir naids.
 • Daudz kas ir pieejams cilvēkam, kurš ir izpratis labo. Viņš spēj sajust Augstāko Pasauļu vibrācijas, viņš spēj saklausīt sfēru mūziku, viņš kāpj augšup pa dailes un harmonijas pakāpieniem.
 • Nevajag domāt, ka kaut kur parādīsies brīnumains spēks, - tie var parādīties ikvienā cilvēkā, tikai tie uzmanīgi jāsaskata.
 • Prieka un mīlestības apskaidrība ir stiprāka par atskārsmi, ko dod ciešanas, taču pastāvīgi norāda, ka tieši ciešanas šķīsta cilvēku.
 • Bēda ir pārejoša, prieks - nezūdošs.
 • Bez mīlestības nav iespējams nodoties arī Smalkās Pasaules izzināšanai. Nav iespējams vienīgi ar lasīšanu panākt tuvošanos, vajadzīgs gribas saspringums, bet tāda griba var izpausties tikai kā mīlestības sekas.
 • Cilvēkam nevajadzētu nodoties kaislībām, bet viņš nedrīkst būt bezkaislīgs - visās lietās ir jāievēro Zelta Līdzsvars, par ko runāts jau sirmā senatnē.
 • Mācieties piepildīt sevi ar labestīgu pavēli - tā vairos spēkus.
 • Cilvēki sapņo par spārniem, bet visātrākie spārni ir viņos pašos.
 • Katrai kosmiska rakstura parādībai ir ilgi un pacietīgi jāgatavojas. Mēs allaž ieteicam koncentrēties un rast spēku glabāt slepenībā visaugstākos atradumus. Pērles izkaisīt ir viegli, bet to salasīšana nogurdina. Kas pārāk daudz pļāpā, tas salauž slepenās glabātavas atslēgu. Patstāvīgs līdzsvars ir gudrā rota. Viņš šādus graudus salasīs ikdienas darbā. Šāds darbs raisīs apziņā prieku un palīdzēs pārdzīvot pārestības un netaisnību. Varoņdarbs tiek apliecināts pirmām kārtām priekpilnā gatavībā.
 • Cik nozīmīgs ir svinīgs, priekpilns noskaņojums! Cilvēku pievelk vibrāciju magnēts, tātad der paaugstināt savas vibrācijas. Visvieglākais ceļš ir - būt svinīga prieka pilnam. Taču nevajag domāt, ka šādu noskaņojumu var viegli panākt. Tā nav vētraina jautrība. Daudzi cilvēki neatšķir prieku no zemes dzīves jautrības, taču starpība ir liela. Lai iepazītu svinīguma pilnu prieku, ir jāgatavojas.
 • Cilvēki parasti nevar saprast, kāpēc viņi nespēj izmantot enerģiju, kas, varētu likties, palīdz ikvienam. Viņi neattīsta domāšanu un nespēj padarīt stiprāku savu magnētu, līdz ar to zaudē palīdzību no augšas.

Komentāri (0)  |  2012-02-17 03:07  |  Skatīts: 1179x         Ieteikt draugiem

Atpakaļ