MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


Visuma Dievišķā skaņa OM


Tas, ka visas dzīvās būtnes, visi priekšmeti sastāv no pulsējošām enerģijām - vibrācijām ir gan seno mācību, gan mūsdienu zinātne viedoklis. Tūkstoš gadu garumā mistiķi ir pievērsušies šīs enerģijas radītajiem pārdzīvojumiem. Jūtu līmenī šī enerģija izpaužas kā iekšējās un ārējās vibrācijas. 
Bībelē ir teikts: "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs " (Jāņa 1:1). Kristietības un Hinduisma viedokļi sakrīt tajā ziņā, ka radīšanas sākumā bija vibrācija, no kuras sākās visa eksistence.  

Tieši skaņa Om visvairāk līdzinās šai kosmiskajai vibrācijai, par kuru teikts senajos rakstos. Šī skaņa ļoti atšķiras no pārējām skaņām, kuras spēj uztvert cilvēka maņu orgāni Visiežāk skaņas tiek radītas saskaroties diviem vai vairākiem priekšmetiem: bungas, klavieres, vijole utt. OM skaņa nerodas tādā saskarsmes ceļā, tāpēc to sauc par „Anahata Nada", „neiegūto skaņu". Šī skaņa ir no sākotnējās (pirmatnējās) enerģijas.

OM skaņa sastāv no četriem elementiem, trīs no kuriem ir balss radīti: A, U un M, bet ceturtā skaņa nav dzirdama - tas ir klusums, kas sākās un beidzās ar sadzirdamām skaņām. 

OM skaidrojumu var atrast Vēdās. Par OM var lasīt Manduka Upanišadā, kur teikts, ka četri elementi AUM ir alegorija par četriem apziņas līmeņiem (plāniem).

„А" visās kultūrās ir pirmā skaņa. Skaņa „А" nāk no rīkles un tiek uzskatīts, ka tā sevī ietver visas citas skaņas, kuras pauž cilvēka runas orgāni. „А" simbolizē veselīgu aktīvu apziņu, kurā subjekts un objekts eksistē kā atsevišķas vienības. Tas ir tehnikas, zinātnes, loģiskās domāšanas un 3 zemāko čakru līmenis. Šai līmenī matērija ir blīvā formā un tā ir stabila un nemainīga. 

Izrunājot „А" mute ir atvērta, bet sakot „M" mute tiek aizvērta. Starp „A" un „M" atrodas „U", kas veidojas izrunājot „A", bet jau ar aizvērtām lūpām. Skaņa "U" rada vibrāciju sajūtu, kas virzās uz mutes aizmuguri. Skaņa „U" simbolizē to apziņas līmeni, kas atrodas starp aktīvo „A" un dziļā miega „M" stāvokli. Šajā pusnomoda apziņas stāvolī objekts un subjekts savā starpā ir savijušies un tie abi atrodas mūsu iekšienē. Matērija kļūst nemanāma, daudz plūstošāka un tā strauji mainās. Tā ir sapņu valstība, dievišķā iekšējā iztēles pasaule.

Zilbe AUM sevī ietver visu alfabētu, jo zilbes izruna sākas no rīkles „A", vidusdaļā pāriet uz „U", bet beigās lūpas sasniedz „M". Skaņa M ir trešā sastāvdaļa. Maiga zumēšana ar sakļautām lūpām. Šis skaņas rezonē mutē un vienlaicīgi visā galvā. Šīs skaņas norāda dziļu bez sapņu miega stāvokli. Šeit vairs nav ne vērotāja, ne vērojamā. Visi ir viens un nav nekā. Tā ir kosmiskā nakts, intervāls starp Dievišķās Mātes radīšanas cikliem. 

Izrunājot zilbes AUM pēdējo skaņu - „M", lūpas aizvērtas. Tas līdzinās durvju aizvēršanai uz ārpasauli un dziļai ieniršana sevī, lai meklētu Lielo patiesību. Izrunājot zilbi AUM pirmie divi burti apvienojas un rodas skaņa „O". Pēdējais burts paliek un skan kā „M". Tāpēc zilbe OM ir AUM saīsinājums.  

Ceturtkārt OM skaņa ir klusums, kas iestājas pēc visām svētajām skaņām. Tas ir īpaši interesanti, jo klusumu dzirdēt nevar: var dzirdēt skaņu, bet kā var dzirdēt, to, kas ir kad skaņas nav?

Kad cilvēks patiesi koncentrējas uz šo nedzirdamo skaņu uz šo neizpausto vibrāciju, cilvēks kļūst mierīgs, svētlaimīgs, viņu sasniedz labsajūta un viņš koncentrējas tikai uz pašreizējo brīdi (šeit un tagad). OM dziedāšanas laikā var skaidri izšķirt šo klusuma brīdī, kad sāk pieklust pēdējās „M" vilktās skaņas. Šajā brīdī ir īpaša balss skaņa, kas saplūst ar klusumu. 


OM dziedāšana
Dziedot OM izvibrē no pavēderes caur rīkli uz galvas virsas avotiņu, no Zemes caur Gara debesīm uz svētlaimes izplatījumu.

Izsaka īsu 'OOO' un stieptu 'MMMMMMMMMMM' (vai HHHmmmmmmmmmm kā bite) un tad aprimsti un tikai raugies sevī (novēro sevi). 

Tu lēni, lēni jūti savu ķermeni izejam klusumā un rāmumā. Elpas ritums ir tik liegs un smalks, ka tu neapzinies tās skaņu; pat ja pret nāsīm noliktu kokvilnas lakatiņu, tas nepakustētos no izelpota gaisa. Klusums aiz OM ir viņpus šīs pasaules.

Vari iedomāties OM kā apli ar punktu vidū, kādu arheologi atrod senu atradumu rotājumos. Tu vibrē no pavērtas mutes O līdz aizvērtas mutes MMMMMMMMM punktam, no miesīgā auguma līdz virsapziņas pārpasaulīgajam (viņsaules) punktam. 

Neaptveramas vibrāciju sajūtas pa visu organismu no galvas līdz pat kājām, runā par to vien, kad Jūsu organisms rezonē ar Visuma skaņas kamertoni AUM, un šī enerģija piepilda Jūs, dāvājot pasauli, mieru un apskaidrību. АUМ sniedz milzīgu attīrīšanās iedarbību uz prātu, piepilda prātu ar mieru, attīsta gribasspēku, izved no depresijas un  skumjām, dod grūdienu jaunradei.

АUМ darbojās uz visu organismu, saved kārtībā ne tikai iekšējo harmonizāciju, bet arī izveido harmonizāciju ar visu apkārtējo pasauli, ar Visuma vibrācijām. 
Informācija apkopota no dažādiem interneta avotiem

http://www.vestijumi.lv/index.php?category=26&post=1178
Komentāri (0)  |  2012-09-19 17:55  |  Skatīts: 2439x         Ieteikt draugiem

Atpakaļ