MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


Savas dzīves izpratne


Meditācija

Sajūti kā no Kosmosa plūst Radītāja enerģija. Tā ieplūst tevī un lēnām piepilda tevi, plūst zemāk, piepilda visus tavus enerģētiskos centrus, tālāk plūst pa kājām uz leju un aizplūst uz Zemes centru. Pretējā virzienā - no Zemes centra uz augšu plūst Zemes mātes enerģija. Tā plūst pa tavām kājām uz augšu, piepilda tavu fizisko un visus enerģētiskos ķermeņus, visus tavus enerģētiskos centrus un pēc tam aizplūst Kosmosā. Caur tevi plūst abas šīs enerģijas, tu savieno Zemi ar Kosmosu.

Un tagad iztēlojies, ka esi mežā. Ir silta vasaras diena... Spoži spīd saule... Reizi pa reizei ir jūtams maigs vēja pieskāriens. Tu ej pa meža taciņu uz priekšu un vēro dabu sev apkārt... Ir dzirdamas putnu balsis... ieklausies tajās un dziļi ieelpo svaigo meža gaisu... Tu ej, koku zari sāk pašķirties, un tu pamani, ka esi iznācis no meža un nonācis brīnišķīgā vietā - ziedošu puķu pļavā.

Tu turpini ceļu, izbaudot dabas skaistumu, puķu smaržu un bišu sanēšanu. Ej uz priekšu un ieraugi, ka tālumā ir redzama māja.

Apskati šo māju no attāluma: izpēti, vai uz šo māju ved ceļš vai taciņa, vai mājai apkārt ir sēta.

Dodies mājas virzienā un apskati, vai mājai ir arī pagalms? Ja ir, kas tur atrodas? Varbūt tur aug koki, krūmi, varbūt ir iekārtota skaista puķu dobe?

Tālāk pievērs uzmanību mājai. Izpēti materiālu, no kā tā būvēta.

Tā ir jauna, sakopta māja vai varbūt pamesta un aizaugusi?

Kādā krāsā ir māja, cik stāvu tai ir? Pievērs uzmanību, vai mājai ir durvis un logi? Logi ir lieli vai mazi? Tie ir ar slēģiem vai ir atvērti? Izpēti un ievēro katru detaļu.

Šī māja attēlo tavu dzīvi. Ja mājai apkārt ir sēta, tā norāda uz tavu vēlēšanos reizēm norobežoties no apkārtējās pasaules. Ja pagalmā tu redzi kokus vai krūmus - tie simbolizē cilvēkus tev apkārt, tavas attiecības ar viņiem, cik ļoti tev izdodas sadarboties ar apkārtējiem.

Vai pamanīji, kāda izskatījās māja no ārpuses? Ja tā ir veca un sašķiebusies, tev vairāk vajadzētu pievērst uzmanību sev un savai dzīvei, lai tur ienestu prieku un apmierinātību ar sevi. Lūkojoties uz mājas jumtu vai redzi skursteni? Aplūko kāds tas izskatās...

Ja mājai nav skursteņa - mājās, ģimenē tu izjūti psiholoģiskā siltuma trūkumu, taču, ja ir skurstenis un pa to plūst dūmi, tu jūties novērtēts un mīlēts. Apskatot mājas logus, ievēro kādi tie izskatās?

Ja vairāki mājas logi ir atvērti, tas norāda uz tavu atvērtību, gatavību kontaktēties, taču ja mājas logi ir aizvērti ar slēģiem vai aizkariem - tevi satrauc komunikācija ar apkārtējiem. Ja mājas pirmajā stāvā nav logu, tie ir tikai otrajā vai kādā no augšējiem stāviem - tu esi izveidojis „mūra sienu" starp reālo dzīvi un dzīvi fantāzijās. Aplūko mājas durvis...

Ja mājas durvis ir atvērtas, tas liecina par tavu atklātību un pieejamību, ja durvis ir mājas sānos vai aizmugurē, tas norāda uz vēlēšanos izvairīties un atsvešināties, bet ja tu nevari šai mājai atrast durvis - ģimenē tu jūties nesaprasts. Ja tu nevari atrast durvis, izveido tās, kādas tās vēlies un dodies mājā iekšā! Ja mājas durvis ir aizslēgtas, atrodi atslēgu, slēdz vaļā un atver tās. Ko tu redzi? Kā izskatās māja no iekšpuses?

Tu esi nonācis viesistabā... Aplūko to...

Vai tā ir gaiša vai tumša? Tā ir pieblīvēta vai tukša? Māja ir tīra un ir gaumīgi iekārtota vai netīra, pārklāta ar putekļu kārtu, un tajā valda pilnīgs haoss? Aplūko to...

Viesistaba norāda uz tavu atklātību, viesmīlību un to, cik tu esi atvērts pārmaiņām. Kad esi aplūkojis istabu, piepildi to ar gaismu un mīlestību, iztīri un sakop to, izslauki putekļus un netīrumus, ja tādi ir, izremontē to, ja ir vajadzība. Saredzi un izjūti, ka viss, kur tu ej un kam tu pieskaries, kļūst gaišs un starojošs.

Skaties uzmanīgi un ieraugi durvis ar uzrakstu: „Es pats". Aplūko durvis, kādas tās izskatās? Tās ir lielas, izturīgas vai mazas, tumšas, vai varbūt salauztas?

Vai vari atvērt durvis?

Ja tās ir aizslēgtas, turpat centies atrast atslēgu. Atverot durvis, ievēro, kādas sajūtas tevi pārņem, ieejot šajā istabā, vai tev ir prieks par redzēto, vai pārņem apmulsums, skumjas vai bailes?

Šī istaba parāda, kā tu pats sevi redzi un izjūti, vai sevi cieni un mīli, vai dzīvo saskaņā ar sevi? Ko tu dari savā labā, vai jūties atzīts un novērtēts? Izpēti katru šīs istabas stūrīti un mēģini sajust un izprast, ko šie priekšmeti un izjūtas tev nozīmē...

Kad esi apskatījis un izpratis šo istabu, visas mācības, kas tev bija jāsaprot, te ieejot, piepildi šo istabu ar gaismu un mīlestību, iztīri to, saslauki putekļus varbūt zirnekļu tīklus, ja tādi te ir ieviesušies, izremontē istabu...

Ja vēlies, iekrāso to savās mīļākajās krāsās un iekārto, lai pats tajā justos novērtēts un saskaņā ar sevi...

Kad esi to izdarījis, dodies ārā no šīs istabas...

...un turpat tuvumā ieraugi istabu ar uzrakstu uz durvīm „Garīgā attīstība". Aplūko durvis, kādas tās izskatās? Tās ir lielas, izturīgas vai mazas, tumšas, varbūt pat salauztas? Vai vari atvērt durvis? Ja tās ir aizslēgtas, turpat centies atrast atslēgu. Atverot durvis, ievēro, kādas sajūtas tevi pārņem, ieejot šajā istabā, vai tevi pārņem prieks vai sajūti skumjas varbūt bailes, vai citas emocijas?

Vai tu vari ieiet šajā istabā, vai varbūt, šī istaba ir tā pārblīvēta, ka nemaz nevari tajā ieiet? Vai tikko kā sper soli pār slieksni, tev virsū krīt grāmatas?

Šī istaba parāda, cik daudz no tev piešķirtā laika un enerģijas tu velti izglītībai, cik sistemātiska un mērķtiecīga ir tava mācīšanās. Te ietilpst izglītība mācību iestādēs, grāmatas, meditācijas, ceļojumi - visa veida ceļš uz zināšanām caur apziņu. Izpēti katru šīs istabas stūrīti un mēģini sajust un izprast, ko šie priekšmeti un izjūtas tev nozīmē...

Kad esi apskatījis un izpratis šo istabu, visas mācības, kas tev bija jāsaprot, te ieejot, piepildi šo istabu ar gaismu un mīlestību, iztīri to, katru stūrīti...

Ja vēlies - pārkrāso to savos mīļākajos toņos, izremontē to...

Sakārto nomestos un izmētātos priekšmetus...

Iekārto šo istabu atbilstoši savām šī brīža zināšanām un sajūtām. Iekārto šo istabu tā, lai turpmāk mācības tev sagādātu prieku.

Kad esi to izdarījis, dodies ārā no šīs istabas...

...un turpat tuvumā ieraugi istabu ar uzrakstu uz durvīm „Darbs".

Aplūko durvis, kādas tās izskatās? Vai tās ir lielas, izturīgas, masīvas, ozolkoka vai mazas, tumšas, finiera, varbūt tās ir salauztas? Vai vari atvērt durvis?

Ja tās ir aizslēgtas, turpat centies atrast atslēgu. Atverot durvis, ievēro, kādas sajūtas tevi pārņem, ieejot šajā istabā, vai tevi pārņem prieks vai sajūti skumjas vai varbūt citas emocijas?

Vai tu vari ieiet šajā istabā, vai varbūt, šī istaba ir tā pārblīvēta, ka nemaz nevari tajā ieiet?

Šī istaba parāda, ko tev nozīmē darbs, cik noslogots tu esi, cik mērķtiecīgi no tev dotā laika un enerģijas tu velti darbam, cik lietderīgs tas ir apkārtējiem cilvēkiem, cik novērtēts tas ir. Te ietilpst jebkura tava darbošanās savas materiālās labklājības celšanai - algots darbs, darbs mājās vai dārzā. Izpēti katru šīs istabas stūrīti un mēģini sajust un izprast, ko šie priekšmeti un izjūtas tev nozīmē...

Kad esi apskatījis un izpratis šo istabu, visas mācības, kas tev bija jāsaprot, te ieejot, piepildi šo istabu ar gaismu un mīlestību, iztīri to, katru stūrīti, visus putekļus un zirnekļu tīklus, ja tādi ir, ja vēlies - pārkrāso to savos mīļākajos toņos, izremontē to...

Sakārto nomestos un izmētātos priekšmetus, ievies te kārtību, lai turpmāk tava darbošanās ir mērķtiecīga un novērtēta, sagādā prieku tev un apkārtējiem.

Kad to esi paveicis, dodies no šīs istabas un turpini aplūkot viesistabu.

Mazliet tālāk tu redzi durvis ar uzrakstu „Materiālā situācija". Apskati šīs durvis un ver vaļā. Vai vari atvērt durvis? Ja tās ir aizslēgtas, turpat centies atrast atslēgu. Slēdz tās vaļā un ej iekšā!

Atverot durvis, ievēro, kādas sajūtas tevi pārņem, ieejot šajā istabā, vai izjūti prieku par redzēto vai sajūti apmulsumu, skumjas varbūt citas emocijas?

Šī istaba norāda uz tavu šī brīža materiālo situāciju, tavu naudas plūsmu, cik nodrošināts tu jūties, cik apmierināts esi ar saviem šī brīža ienākumiem? Tie ir lieli, regulāri un sistemātiski vai mazi un haotiska rakstura? Nauda ir viena no enerģijām, kas palīdz nodrošināt mūsu dzīvi šeit uz Zemes. Bez naudas mūsu dzīve fiziskajā pasaulē nav iespējama.

Vēro istabu...

Varbūt tu redzi lielas dārgumu lādes pilnas ar dārgumiem un naudu, vai varbūt lādes ir, bet tās ir tukšas, vai ir tikai tukša noplukusi koka lāde vai noputējis plaukts? Varbūt tu redzi naudas seifu?

Apskati istabu, katru tās stūrīti un mēģini sajust un izprast, ko šie priekšmeti un izjūtas tev nozīmē...

Kad esi apskatījis un izpratis šo istabu, visas mācības, kas tev bija jāsaprot, te ieejot, piepildi šo istabu ar gaismu un mīlestību...

Iztīri to, katru stūrīti, ja vēlies - pārkrāso to, izremontē...

Sakārto nomestos un izmētātos priekšmetus...

Iekārto šo istabu atbilstoši savām šī brīža zināšanām un sajūtām tā, lai tu justos materiāli nodrošināts, tava materiālā situācija nokārtotos un naudas plūsma turpmāk tikai augtu.

Kad esi pabeidzis darbu, dodies no istabas ārā.

Atrodi durvis, uz kurām ir rakstīts - „Ģimene". Apstājies un aplūko tās...

Kādas izskatās šīs durvis? Tās ir lielas, ozolkoka vai mazas, tumšas?

Pamēģini durvis atvērt...

Ja tās ir aizslēgtas, turpat centies atrast atslēgu. Slēdz durvis droši vaļā un atver tās...

Atverot durvis, ievēro, kādas sajūtas tevi pārņem, ieejot šajā istabā... vai tev ir prieks, vai pārņem skumjas, vai citas emocijas? Sajūti un atceries šīs sajūtas.

Šī istaba parāda tavas attiecības ģimenē, tavu izpratni par vārdu „ģimene". Vai tev ir ģimene, kādas attiecības tur valda, atmosfēra, cik stabila un nozīmīga tev tā ir, vai jūties saprasts un atzīts ģimenē? Aplūko istabu...

Ko tu redzi, vai tā ir tukša, nolaista vai varbūt tā izskatās piekrauta kā noliktava, un tu jūties kā iespundēts skapī? Vai varbūt jūties kā ieradies mājās, kur visi tuvie un mīļie tevi sagaida un dāvā mīlestību?

Izjūti sevi un savas sajūtas šajā istabā un mēģini sajust un izprast, ko tev tas nozīmē...

Kad esi apskatījis un izpratis šo istabu, visas mācības, kas tev bija jāsaprot, te ieejot, piepildi šo istabu ar gaismu un mīlestību, iztīri to, noslauki putekļus, varbūt zirnekļu tīklus, ja tādi te ir ieviesušies, izremontē istabu, ja vēlies, pārkrāso to un iekārto, lai justos novērtēts un atzīts ģimenē...

Radi savu ģimeni, kur valda saskaņa, uzticība un mīlestība.

Kad esi paveicis darbu, dodies uz viesistabu.

Vēro istabu un varbūt tu ieraudzīsi vēl kādas sev svarīgas durvis, kas palīdzēs tev izprast kādas citas jomas nozīmi un jēgu. Ja redzi vēl kādas durvis, rīkojies kā iepriekš - aplūko durvis, izlasi, kas rakstīts uz durvīm, atver tās un ej iekšā.

Kad esi iegājis istabā, izjūti savas emocijas un sajūtas ieraugot istabu un tās saturu.

Novērtē un izproti redzēto...

Piepildi to ar gaismu, mīlestību un visu, kas tavuprāt šajā jomā ir svarīgs un nozīmīgs.

Kad esi beidzis darbu, dodies ārā no istabas...

...un aplūko viesistabu vai varbūt redzi vēl kādas durvis, kur neesi bijis, ja redzi, tad dodies tur iekšā, apskati to, sakop un piepildi to ar gaismu...

Izstaigā māju un apskati to...

Vēro māju, tās izskatu un priekšmetus, izproti to nozīmi un visu redzēto piepildi ar gaismu un mīlestību, ienes gaismu savā dzīvē, piepildi visas savas izpausmes ar mīlestību...

Kad uzkopšanu esi beidzis, izbaudi prieku par padarīto un dodies no mājas ārā.

Kad esi izgājis pagalmā, paskaties uz māju no ārpuses un redzi kā tā ir mainījusies, tā ir kļuvusi gaiša un starojoša.

Šī māja attēlo tavu dzīvi. Ja vēlies, citreiz meditācijā vari te atgriezties un pārkārtot to.

Dodies atpakaļ pa taciņu, pa kuru nāci un izjūti, kā tu piepildi visu apkārtni ar gaismu un mīlestību...

...kā katrs tavs solis liek iemirdzēties zemei, kā katrs tavs rokas pieskāriens atver durvis uz jaunu pasauli - pasauli, kur viss ir iespējams jau tagad...

Sāc lēnām atgriezties, sajūti savas rokas, roku pirkstus, kājas, izjūti savu fizisko ķermeni, esi šeit un tagad - laikā, kad tu esi tu pats, kad tu vari izdarīt visu, ko vien vēlies, jo šis mirklis pieder tev... tikai tev...

Pieejams arī audioieraksts par brīvu manā izpildījumā - 

http://failiem.lv/u/oaqqsis
Komentāri (1)  |  2012-11-13 18:45  |  Skatīts: 1667x         Ieteikt draugiem
rolis2013 - 2013-12-17 04:08
Tici savai zvaigznei!


Atpakaļ