MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


Meditācija - Kosmiskā duša – Mīlestības plūsmā


Sagatavojos šai meditācijai. Ērti apsēžos. Vairākas reizes dziļi ieelpoju un izelpoju... Prāta rosīšanās pamazām rimstas... Iekšēji smaidu... Esmu mierīga... Es esmu Dievišķais Bērns.

Es izvēlos atvērt savu Dvēseli un Sirdi – Dievišķajai Mīlestības Enerģijai. Brīnišķīga Plūsma pieskaras man, ienāk manī. Es jūtu šo maigo pieskaršanos. Es uzticos šīm brīnišķīgajām enerģijām, kuras VIENMĒR ir Mīlējušas mūs visus bez jebkādiem nosacījumiem.

Es izvēlos attīrīt savu Dievišķo Sirdi, un piepildīt to ar Mīlestību. Es mācos sajust dziļi un priecīgi. Es sajūtu tagad, kā mana elpa kļūst viegla un brīva, un priecīga. Tās ritms ir brīvs un nepiespiests.

Es piepildu savu Dievišķo Sirdi. Es sajūtu siltumu savās krūtīs, es sajūtu atbrīvojošu prieku, prieku, kurš ienāk manā Būtībā. Es esmu daudz vairāk, nekā tikai šis Ķermenis vien, un es esmu brīnišķīga.

Es izvēlos nosūtīt Mīlestības stariņus no savas Sirds – uz visām sava ķermeņa daļiņām. Prieks un siltums izplatās no krūtīm pa visu ķermeni, strāvo brīnišķīgas Plūsmas. Esmu mierīga. Mīlestība noņem visus šķēršļus, ko sastop savā ceļā! Es UZTICOS  šai enerģijai, un TICU, ticu SAVAM Dievišķajam Spēkam, jo es PATI esmu noausta no šīs enerģijas, kura tagad tik brīnišķīgā Plūsmā pārņem mani... Mīlestība ar Mīlestību runā... Cik priecīgs ir mans Ķermenis! Es sajūtu katru Sava Ķermeņa šūniņu un pateicos tām!

Es izvēlos tagad saņemt atbildes Mīlestības stariņus no katras savas šūniņas atkal atpakaļ – savā Dievišķajā Sirdī.

Es izvēlos iedarbināt pastāvīgas Mīlestības Enerģiju apmaiņas mehānismu Sava biolauka iekšienē. Cik skaista ir šī Mīlestības Deja! Kā priecājas katra mana šūniņa, katra mana brīnišķīgā Dievišķā Ķermeņa šūniņa! Es mācos sajust šo Prieku Sevī, sajust Savu Ķermeni, un būt pateicīga, pateicīga Dzīvei, jo šis Ķermenis pastāv – vienotībā ar Planētas Ķermeni, un ar visu to Skaisto, ko mēs pastāvīgi redzam un sajūtam savā apkārtējā dzīvē. Es pateicos arī savai brīnišķīgajai Planētai par to Skaistumu, kas neredzami strāvo gaisā, ūdenī, minerālos, augos un dzīvniekos, – viss izstaro Mīlestību, un tas viss – ir Cilvēkam – arī MAN! Es pateicos, es pateicos Planētai, pateicos visām dabas stihijām par Mīlestības pilnu sadarbību. Mēs peldamies viens otra Mīlestībā. Mēs savstarpēji Dāvājam to cits citam.

Es izvēlos tagad atjaunot sava biolauka Veselumu – Sākotnējo Dievišķo Veselumu. Atjaunot visu tā sastāvdaļu harmonisku darbību. Un paplašinoties savā pateicībā uz visu Planētu – es izvēlos šo Dievišķības Skaistumu, Veselumu un Harmoniju visās mijiedarbībās izplatīt – no sava Ķermeņa – uz visu Planētu. Es priecājos un pateicos!

Es izvēlos tagad izņemt no sava biolauka visas kaitīgās domformas un programmas. Dzīves gaitā tās ir parādījušās, taču es nevainoju ne Sevi, ne Dzīvi par to. Viss ir Pieredze. Un jo ātrāk es piedošu Sev par savu neharmonisko pieredzi – jo ātrāk viss izdzēsīsies no mana biolauka. Es visu un visiem piedodu, un ar Mīlestību izdzēšu visu kaitīgo, kas uzkrājies un iestrēdzis manā biolaukā. Reizē atceros, ka esmu paplašinājusies uz visu Planētu, ka esmu neatņemama daļa, Dievišķa daļa šai Dievišķajai Planētai.

Es izvēlos tagad visas kaitīgās programmas un domformas izdzēst arī no Planetārā Ķermeņa. Es atceros tagad, ka esmu šeit – PRIEKŠ VISIEM, un ka mēs VISI ESAM VIENS – sākotnējais Dievišķais VIENS. Mēs visi esam MĪLESTĪBA, un mēs visi esam VIENOTI MĪLESTĪBĀ.

Pastiprinu tagad šo enerģiju plūsmu uz Sevi un uz Planētu, lai tā – līdzīgi enerģētiskai dušai – izdziedina, un parāda mūsu sākotnējo Dievišķo Skaistumu. Es vēlos pieņemt šo bezgalīgo un beznosacījumu Mīlestību, kura tagad ienāk caur mani Planētas Ķermenī.

Es vēlos tagad – ar savu Mīlestību, ar savas Dievišķās Sirds Mīlestību – maksimāli noskaņoties uz Tīrākajām, Skaistākajām un Jaudīgākajām Mīlestības Plūsmām, kuras plūst tagad uz mani un uz planētu, noskaņot manu biolauku, Planētas biolauku, manu Apziņu. Es sajūtu Sevi – Vienotajā Plūsmā, kura piepludina visu, Dāvinot Mīlestību.

Es vēlos – tapt par šīs Plūsmas sastāvdaļu, par Cienīgu, par Dievišķu šīs Plūsmas daļu.
 
Es vēlos tagad, lai šinī Plūsmā no manis aizskalojas visi sārņi un netīrumi, kas programmu veidā, manu un citu cilvēku kaitīgo domformu veidā ir manī, un piestiprinājušies arī Planētai, jo mēs taču esam Vienoti ar Planētu, un visas mūsu neharmoniskās domas, nosodījumi, bailes – viss tas iestrēgst Planētas Ķermenī, nekur nepazūd. Tādā veidā katrs cilvēks, izstarodams ko tādu – formē milzīgus negatīvo domu, emociju un stāvokļu slāņus. Bet mēs visi esam Vienoti Mīlestībā – un izskalojot to visu no Sevis – mēs vēlamies to visu izskalot arī no Planētas, mūsu mīļās Zemes. Es sajūtu Sevi tagad – tik lielu – ka Planēta tagad atrodas manā Sirdī. Mēs taču neesam Ķermenis vien – mēs esam APZIŅA! MĪLESTĪBAS Apziņa!

Es savācu šos izskalotos sārņus un netīrumus zem savām Dievišķajām kājām, un lūdzu Mīlestību un Gaismu, kas plūst caur manu Dievišķo Sirdi – lai visu to izšķīdina, visu negatīvo, un lai pārvērš to – par Tīru Starojošu Gaismu. Ja arī man nesanāk iztēloties Sevi tik milzīgu, lai Planētu varētu apņemt ar savu Sirdi – vienalga – savācu visu šo izskaloto netīrību sev zem kājām, un palūdzu Gaismu un Gaiju – to visu izšķīdināt un pārvērst Tīrā Gaismā. Es zinu – mūsu Sirsnīgā Vēlme un Tīrais Nodoms momentā izsauc atbildes reakciju daudzās mūsu mīļotās Gaijas attīrošajās struktūrās, un visi acumirklī metīsies izpildīt manu gaišo Dievišķo Lūgumu.

Es pateicos no visas Savas Sirds, savas Dievišķās Sirds – mūsu Zemei, Dievietei Gaijai par palīdzību man! Es pateicos Plūsmai, kura nāk no Garīgā Visuma un visa Augšāmceltā Visuma, es pateicos varenajai un jaudīgajai Mīlestības Plūsmai! Es atrodos šinī Plūsmā tik ilgi, cik vien vēlos. Kamēr sajutīšu, ka Savas Dievišķās Sirds uzdevumu šinī meditācijā esmu izpildījusi. Es sajūtu – cik Lieliska, cik Brīnišķīga ir šī Plūsma, cik ļoti tā mani Mīl, un Mīl Planētu, cik viss ir Vienots Mīlestībā! Sajūtu, kā atjaunojas – it kā saņēmusi svaiga gaisa malku, Mīlestības gaisu – mana Dvēsele! Un kā Planētas Dvēsele priecājas par šo Sadarbošanos Mīlestībā! Cik skaista ir kopīgā Mīlestības Deja un apskāvieni Mīlestībā!

Es izvēlos arī turpmāk strādāt ar šo Plūsmu, un lūdzu Kosmisko Enerģiju man palīdzēt apzināt savas kļūdas, un es atceros, ka pati tās sev jau esmu piedevusi savā Dievišķajā Sirdī. Taču piedot - tas nenozīmē – ka tās drīkst atkārtot. Piedot nozīmē – iet tālāk, un apzināties arvien dziļāk – lai tās neatkārtotu, piesārņojot savus laukus, un planētas laukus. Tādēļ – ka es vēlos atrasties laimīgā Mīlestības Dāvāšanas stāvoklī, un vēlos palīdzēt visai Planētai izdziedināties un attīrīties, palīdzēt visiem cilvēkiem un visam Pastāvošajam uz Zemes.

Es izvēlos piepildīt visu Savu Ķermeni un Planētas Ķermeni ar Tīru Mīlestības Enerģiju, izlabot visus izkropļojumus – gan Savās, gan Planētas Ķermeņa enerģētiskajās struktūrās, harmonizēt – gan Savu, gan Planētas biolauku. Viss ir vienots Mīlestībā!

Es pateicos – no visas savas milzīgās, skaistās, starojošās, Dievišķās Sirds – Enerģijām par palīdzību man! Varenas un brīnišķīgas ir Mīlestības Enerģijas! Es mācos – ne vien pieņemt no viņām palīdzību, bet arī SAPLŪST AR TĀM, palīdzot visai planētai, VISIEM – ar SAVU Mīlestības enerģiju no savas Dievišķās Sirds, no savas brīnišķīgās starojošās Dvēseles! Es sajūtu – cik tas ir brīnišķīgi – DĀVĀT – ne tikai Sev, bet VISIEM. Mīlestības Dāvāšana, tās paplašināšana caur Sevi uz šo blīvo pasauli – kas varētu būt vēl skaistāks! MĪLESTĪBA – jau kopš pirmsākumiem ir bijusi VISS, un PRIEKŠ VISIEM. Un tādēļ – milzīga laime ir – APZINĀTI DZĪVOT priekš VISIEM, un DĀVĀT visdažādākā veidā VISIEM un VISAM.

***
Kā likums, strādājot ar Dievišķajām Enerģijām, tās turpina darboties ar mums un ar Planētu, izpildot mūsu vēlmes, un tas notiek vēl stundu vai pusotras stundas pēc meditācijas. Taču mūsu spēkos ir paildzināt šo procesu vēl daudz ilgāk, un padarīt to galu galā – par mūsu dzīves sastāvdaļu.
 
Nesteidzos. Sajūtu Sevi. Vados no savas iekšējās labsajūtas.. Viss pastāv – tikai TAGAD brīdī. Tādēļ – svarīgs ir mans stāvoklis – katru mīļu brīdi. Sajūtu Sevi, sajūtu Planētu. Atrodos Mīlestībā. Mācos Starot, Būt Mīlestībai, un Izpausties Mīlestībā – pēc iespējas biežāk šinī manas šīszemes dzīvē, kamēr šis process tik ļoti pārņem mani – ka savādāk es jau vairs nevarēšu ne dzīvot, ne domāt. Tad arvien vairāk un vairāk sajutīšu Prieku un Laimi. Tas kļūs par dabisku manu stāvokli – kā elpot. Es elpošu reizē ar Planētu un sajutīšu to pastāvīgi.

Šie blīvie Planētas līmeņi var izmainīties tikai tad – kad izmaināmies mēs. Un pārmaiņas uz planētas var notikt – tikai caur mums, caur mūsu stāvokli, mūsu Mīlestības stāvokli, jo Mīlestība – tā ir pati stiprākā, pati skaistākā enerģija PasaulsĒkā. Mīlestībā viss ir radīts, ar Mīlestību tiek uzturēts – tā bijis, ir, un būs vienmēr.
Lai Gaisma un Mīlestība vienmēr ir ar mani!

Tekstu sagatavoju savā izpratnē pēc Maijas Čepules tulkojuma...

Audioieraksts manā izpildījumā -

http://failiem.lv/u/rdsyrswKomentāri (0)  |  2013-02-06 17:19  |  Skatīts: 2441x         Ieteikt draugiem

Atpakaļ