MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


Sievietes lūgšana


  Dievs, Visaugstākais, Debesu Tēvs, Dievmāte, Jaunava Marija, Zemes Māte. Visi svētie un mani sargeņģeļi. Visi spēki, kuri ievēro harmonijas likumus, es lūdzu jūsu palīdzību! Lūdzu, palīdziet man!
  Palīdziet man piepildīt savu dzīves sūtību kā sievietei, sievai, mātei. Palīdziet man apzināties, kas man jādara savu mīļo un tuvo cilvēku labā, lai mūsu dzīve uz Zemes būtu vieglāka un harmoniskāka. Palīdziet man kļūt par to mīlestības avotiņu, pie kura savas slāpes varētu veldzēt mani mīļie un tuvie (mans vīrs, mani bērni, mani...). palīdziet man atvērt savu sirdi nesavtīgai mīlestības došanai, lai es varētu izpildīt savu sievietes sūtību, kurai ir dotas spējas rūpēties par saviem tuviniekiem tā, kā neviens cits to nespēj. Palīdziet man katrā elpas vilcienā un katrā sirdspukstā uzņemt Debesu Tēva un Zemes Mātes mīlestību, kuru es varētu dot tālāk, lai veidotu savu pasauli un kopīgo pasauli skaistāku, harmoniskāku, priecīgāku. Palīdziet man saņemt un pielietot dzīvē visas tās pozitīvi radošās enerģijas, kas virmo mums apkārt, kuras mums ir dotas, lai iemācītos mīlēt, priecāties, būt līdzcietīgiem un pazemīgiem, cienīt citus cilvēkus. Palīdziet man pašai ieraudzīt to skaisto un labo, kas ir šajā pasaulē. Palīdziet man pieņemt savu vīru, savus bērnus un savus vecākus, viņi man ir vislabākie, kas manā dzīvē jelkad ir bijuši. Es šajā dzīvē esmu tieši tāda, lai man viņi būtu tieši tādi, kādi ir, un tikai manos spēkos ir mainīt sevi un līdz ar to savu apkārtējo pasauli.
  Es lūdzu piedošanu, ka esmu vainojusi Dievu, pasauli par to, ka man ir grūta dzīve, ka man nav labi dzīves apstākļi, ka man apkārt nav tādi cilvēki, kādus esmu pelnījusi. Es lūdzu piedošanu. Un, lūdzu, palīdziet man pieņemt to situāciju, kurā esmu nokļuvusi es un mani ģimenes locekļi, jo viss notiek saskaņā ar Dieva gribu. Es pieņemu, ka katrai lietai zem debess ir sava noliktā stunda. Es saņemu visu, ko esmu pelnījusi, tāpēc lūdzu palīdziet man pieņemt savu dzīvi tieši tādu, kāda tā ir. Palīdziet man iemācīties saredzēt mīlestību sevī un apkārtējos cilvēkos, notikumos un situācijās. Palīdziet man atvērt savu sirdi mīlestībai, lai es pilnvērtīgi varētu piepildīt savu sievišķo sūtību un būtību uz Zemes šajā dzīvē.
  Es lūdzu piedošanu, ka šajā un iepriekšējās dzīvēs neesmu pildījusi savus pienākumus vai to darīju nepietiekoši labi. Es lūdzu piedošanu, ka vēlējos izmainīt apkārtējo pasauli, nemainot sevi pašu. Lūdzu, piedodiet man, mani mīļie un tuvie, par to, ka es nedalījos savā mīlestībā, es lūdzu par to piedošanu.
  Es esmu mīlestības avots un mani mīļie un tuvie var nākt pie šī avota veldzēt savas slāpes. Vienmēr šajā avotā ir tīrs ūdens, kas stiprina un piepilda apkārtējo pasauli un cilvēkus. Es vienmēr esmu piepildīta ar mīlestību, lai cilvēki man apkārt būtu tieši tādi paši. Katra mīlestības piepildīta diena padara mūs skaistākus. Es mainos pati un mainās cilvēki man apkārt. Ar katru ieelpu manī ienāk tīrā mīlestība, ar katru izelpu es atbrīvojos no sava egoisma un savtīguma, ar katru ieelpu manī ienāk prieks par saviem mīļajiem un tuvajiem, par pienākumiem, kuri man jāpilda attiecībā pret viņiem, ar katru izelpu aiziet projām vēlme dominēt un valdīt ģimenē, jo tikai mana mīlestība var mainīt mīļos un tuvos. Mans iekšējais spēks ir tik liels, lai tas patiešām tā notiktu. Es pieņemu, ka pasauli tieši tā ir iekārtojis Dievs, Visaugstākais, lai katrs no mums varētu iemācīties pildīt savus pienākumus. Palīdziet man kļūt par sievieti un pildīt savus pienākumus attiecībā uz ģimeni. Es esmu mīlestības avots, es esmu mīlestība katrā ieelpā un izelpā. Un es priecājos par to, kā man sanāk. Es ielieku mīlestību katrā savā domā, vārdā un darbā un mana mīlestība ir kopā ar maniem tuvajiem un mīļajiem, ar ēdienu tā nonāk katrā šūnā, katrā atomā un molekulā. Mana mīlestība sargā manus mīļos un tuvos, katrā solī, katrā dzīves situācijā. Es priecājos par to. Tāpēc palīdziet man atvērt savu sirdi mīlestībai, lai caur manām acīm, manu sirdi un manu dvēseli, mani mīļie un tuvie savu pasauli ieraudzītu priecīgu un harmonisku.
  Es esmu mūsu ģimenes sirds un dvēsele. Palīdziet man iemācīties šo uzdevumu un pienākumu pildīt godam... un mūsu dzīve kļūst skaistāka...
  Palīdziet man un maniem ģimenes locekļiem būt fiziski un garīgi veseliem, palīdziet mums tikt pāri visām grūtībām dzīvē: slimībām, kaitēm, ciešanām, pārdzīvojumiem, šķēršļiem. Palīdziet mums pasauli ieraudzīt gaišās un spožās krāsās, lai mēs varam būt pozitīvā saskarsmē ar cilvēkiem, dvēselēm un visām dzīvajām būtnēm uz Zemes: dzīvnieku pasauli, augu valsti, minerālu pasauli. Lai mēs varam priecāties par katru dienu, kas mums ir dāvāta. Lai ar katru ieelpu mūsu dzīvē ienāk harmonija, līdzsvars, miers, pazemība, iecietība, līdzcietība. Un ar katru izelpu aiziet projām visas tās enerģijas, kuras traucē dzīvot: bailes, bēdas ciešanas, pārdzīvojumi, fiziskās un emocionālās sāpes, aizvainojumi, dusmas, agresija.... (un citas, kuras katrs uzskata par vajadzīgu nosaukt). Lai ar katru sirdspukstu es un mani mīļie top brīvāki no savas šīs dzīves un iepriekšējo dzīvju negatīvās pieredzes cēloņiem un sekām. Lai Zemei top vieglāk! Palīdziet mums apzināties savus nodarījumus, kas ir bijuši par pamatu šī brīža ciešanām. Palīdziet maniem mīļajiem un tuvajiem atbrīvoties no tām enerģijām, kas rada slimības un ciešanas. Palīdziet mums kļūt laimīgiem. Lai maniem mīļajiem un tuvajiem kļūst vieglāk. Lai viņi spēj pieņemt to situāciju, kurā ir nokļuvuši.
  Es lūdzu piedošanu savā un savu ģimenes locekļu vārdā visiem cilvēkiem, dvēselēm un būtnēm par to, ka mēs šajā un iepriekšējās dzīvēs nodarījām pāri apzināti un neapzināti ar savām domām, darbiem un vārdiem. Es lūdzu piedošanu Debesu Tēvam un viņa bērniem par to, ka pārkāpām Kosmosa likumus, kā rezultātā esam nopelnījuši šajā dzīvē esošo situāciju, es lūdzu piedošanu par to radījām ciešanas un disharmoniju apkārtējā pasaulē, likdami ciest citām būtnēm. Lūdzu piedošanu par mūsu pāri darījumiem, kas ir atnākuši pie mums atpakaļ kā fiziskās un garīgās slimības, ciešanas, sāpes...
  Es lūdzu piedošanu sava ... (bērna, vīra {vārds, piemēram, Jāņa} vārdā, šis teikums paredzēts jau strādājot ar konkrētu problēmu), par to, ka viņš savās iepriekšējās dzīvēs nav ievērojis Kosmosa likumus, nav pildījis savus uzdevumus un pienākumus, kā rezultātā šajā dzīvē viņam ir jācieš tādā veidā (var nosaukt skaļi vai padomāt par to kaiti, kas ir). Palīdziet manam bērnam saņemt to enerģiju, kura ir vajadzīga, lai tiktu galā ar savu iepriekšējo dzīvju negatīvajām enerģijām, to cēloņiem un sekām, lai šajā un turpmākajās dzīves mans bērns var būt laimīgs un brīvs no savas negatīvās pagātnes ietekmes. Es, lūdzu, dodiet man spēku, lai es varu palīdzēt savam bērnam pārvarēt šo smago posmu dzīvē, līdz brīdim, kamēr viņš pats varēs uzņemties atbildību un turpināt darbu ar savām negatīvajām enerģijām.
  Palīdziet mums pieņemt visu savā dzīvē kā godīgi nopelnītu slogu un tikt tam pāri ar prieku un mīlestību. Palīdziet mums atbrīvoties no vēlmes meklēt vainīgos un vainot citus cilvēkus, situācijas un notikumus. Palīdziet mums iemācīties sevi piepildīt ar pozitīvajām enerģijām, lai mēs varētu tikt pāri visiem dzīves šķēršļiem. Palīdziet mums būt laimīgiem tieši tādiem, kādi esam šajā brīdī, ar visu to kas mums ir. Palīdziet mums pieņemt savu dzīvi tādu, kādu esam pelnījuši.
  Lai miers, harmonija, prieks, laime un mīlestība pavada mūs katrā dzīves brīdī, katrā ieelpā un izelpā, katrā sirdspukstā.
  Vadiet mūs, pavadiet un sargiet mūs šodien rīt un vienmēr.
  Paldies!

Komentāri (1)  |  2011-01-20 19:39  |  Skatīts: 6345x         Ieteikt draugiem
Sanita Slisane - 2012-05-11 21:10
Ljoti skaista luugshana, miilsj jo miilsh paldies :)


- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ