MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


Izraksti no Dzīvās Ētikas Mācības 9.


 •  Mēs taču atceramies, cik dažādi uztvērām mācību priekšmetus skolā. Tas bija atkarīgs ne tikai no paša spējām, bet galvenokārt no skolotājam piemītošā pārliecināšanas spēka.

 •   Skolotājam jābūt nesavtīgam. Skolotājs atdod skolniekiem zināšanas, kuras pats uzkrājis, bet neuzdod tās par savējām. Viņam ir jāpieņem dāsni dotā velte - zināšanas un ar tādu pašu dāsnumu tās jānodod nākamai paaudzei.

 •   Katra darbība veicama, vēlot labu. Pat parastajam mājas darbam būs labas sekas, ja to darīsim ar labām domām. Daudzreiz labu rīcību ir sagandējušas dusmas un slikti nodomi.

 •   Un lieli ir tā cilvēka svētki, kurš ir pieradis domāt. Arī Augstākiem Spēkiem ir viegli atbildēt tur, kur strādā doma. Nevajag uzskatīt, ka atbilde atnāks parastajā formā. Dažkārt tā pienāks pašā domas attīstības procesā, un grāmata pati atvērsies, un stīga ieskanēsies. Jo daudzveidīgākas ir zīmes, jo plašāks ir domāšanas lauks.

 •   Domas ziedi ir krāšņāki par visiem ziediem uz zemes.

 •   Vispirms izpratīsim labo un tad domās sūtīsim to pasaulē.

 •   Labais jāmāca nemanāmi to iepludinot visos mācību priekšmetos.

 •   Dažkārt cilvēki sajūt strauju karstuma un aukstuma miju. Viņš var sajust kaut kādu aromātu maiņu, var sajust pārejošas sāpes. Viņš var sajust domāšanas aizturi vai izpausmi. Var pamanīt jutīguma svārstības. Daudzas prieka vai skumju izpausmes.

 •   Mums pastāvīgi jājūt savā tuvumā Dievišķā Spēka vadi. Reizēm šis spēks mūs sakaļ, bet nereti dod arī spārnus. Pasaules diženums ietin mūs brīnišķos šķidrautos.

 •   Īpašs skaistums ir tajā apstāklī, ka mūsu apziņa ir gudrības templis.

 •   Dziedināšanai jābūt kā miesīgais, tā garīgai. Vajadzīga mierīga pievēršanās cildenām lietām. Mierīgi jāatkārto Zālamana vārdi: „Arī tas pāries!" Ja nepietiek pašiedvesmas, jāpielieto arī iedvesma no ārienes.

 •   Labākie spēki būs ar mums, ja būsim gatavi tos sajust.

 •   Neceriet, ka jūsu domas visur būs gaidīts viesis. Daudz bēdu jums atnesīs jūsu vislabākā doma. Kā ubags tā deldēs sliekšņus un aizvainota atgriezīsies pie jums, ievainos jūsu sirdi. Neskumstiet, jo tas ir neizbēgami.

 •   Nepareizi būtu domāt, ka uz Zemes ir lemtas ciešanas, - lemta ir pilnīgošanās, bet dažādas sāpes var izraisīt disharmoniski apstākļi. Gluži kā šaurā alā atrazdamies, cilvēki laužas uz tālu gaismu sevi saskrambā un savaino pret asajām klintīm. Kādi slideni kāpumi stāv priekšā, un nav kur pieķerties, ja nav pieņemts Hierarhijas jēdziens. Mūs atbalsta, kad draud briesmas. Nereti tās rodas Zemes dzīves veiksmes mirkļos.

 •   Savdabīgs ir veiksmes un neveiksmes kritērijs. Pārāk tuvi ir Zemes dzīves apvāršņi un traucē saskatīt sekas.

 •   Pret intuīciju jāizturas uzmanīgi. Maz ir tādu cilvēku, kuriem šī īpašība ir jau attīstīta. Turklāt tā var būt tikai daļēji vērsta uz dažām jomām. Ja kāds spēj nojaust kaut ko attiecībā uz saviem tuviniekiem vai paredzēt fiziskas parādības, vai zināt kaut ko par sevi, tas vēl nenozīmē, ka šis cilvēks spēj vibrēt arī uz citiem notikumiem. Tāpēc no cilvēkiem jāņem tas, ko viņš attiecīgā brīdī spēj dot.

 •   Liela kļūda ir - ar varu uzspiest cilvēkiem to, ko viņi attiecīgajā laikā nespēj saprast. Smalkāko vibrāciju jūra ir neizsmeļama, un viens cilvēks to nav spējīgs aptvert. Ir jāzina, ka intuīcija prasa arī tuvāko cilvēku stāvokļa izpratni. Iekšējā balss attīstās tikai tad, ja ir abpusēji uzmanīga attieksme.

 •   Katrs patiesības grauds ir jāpieņem labvēlīgi. Nav svarīgi, no kurienes patiesība nāk.

 •   Labvēlīgums ir raksturīgs tam, kas gūst panākumus.

Komentāri (0)  |  2012-02-07 17:18  |  Skatīts: 1427x         Ieteikt draugiem
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ