MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

MĪLESTĪBA! GAISMA! HARMONIJA!

 


Izraksti no Dzīvās Ētikas Mācības 14.


 •  Nav viegli zemes dzīves laikā neatkarīgi no šķēršļiem saskatīt galveno, uz ko jātiecas. Šķēršļi palīdz sajust galveno glābējplūsmu. Tikai garīgais spriegums ļauj saprast, cik ļoti visur un vienmēr var sajust Augstāko Spēku.
 • Cilvēki spēj piekrist tam, ka viņi mainās sakarā ar vecumu vai veselības stāvokli, bet nepieļauj domu, ka mainās ik stundu.
 • Protiet rast pacietību uzklausīt citu ļaužu sāpes. Rodiet labvēlību, lai spārnotu citu ļaužu prieku. Jūs nezināt šo ciešanu avotu. Jūs nezināt prieka izcelsmes iemeslu, bet protiet savu tuvāko sasildīt un spārnot.
 • Darbam jābūt ritmiskam, un tādēļ tas jāveic katru dienu. Nevajag gaidīt kādu īpašu iedvesmu uz darbu. Darba lūgsna var atskanēt jebkurā brīdī un tajā cilvēks sasniedz jaunu pilnīgošanos.
 • Pievilksme palīdzēs saņemt visiedarbīgāko palīdzību no Pārzemes Pasaules. Cilvēki pārāk reti apzinās Kosmisko Pievilksmes likumu un tā pamatu - Mīlestību.
 • Pat visnepilnīgākā mīlestība satur sevī labā daļiņu. Tādejādi pēc visiem neskaitāmajiem prāta atzinumiem cilvēks nonāk pie visdabiskākajām jūtām, ar kurām dzīvo visas Dabas valstības.
 • Mīlestība ir viskvēlākās jūtas. Glabājiet sevī kvēlu mīlestību uz Pārzemes Pasauli.
 • Jāatceras, ka cilvēki parasti satraucas par niekiem, par kuriem pat domāt nav vērts. Arī apziņu cilvēks visbiežāk pieblīvē ar sīkumiem. Bet bargu pārbaudījumu brīžos viņi ir tik nospiesti, ka nervi pamirst un cilvēks nespēj atrast saprātīgu izeju. Jāpadomā par savas apziņas stiprināšanu!
 • Eksplozija var atsegt vērtīgas dzīles, bet sīki strīdi nav nekas cits, kā dūmu aizsegs. Nevar virzīties augšup, ja katra diena ir indes pilna. Tādēļ lai cilvēki nesūrojas par satricinājumu eksplozijām, bet gan padomā, kā atbrīvoties no sīkajām odzītēm.
 • Nepārvērt gaišo velti - brīvo gribu - par neprātu.
 • Dzīvojiet, sapņojiet par Daiļo, un gūsiet gan prieku, gan mīlestību.
 • Nedomājiet, ka ir viegli salabot sabojātu audumu, - dažreiz tāda lāpīšana prasa vairāk laika nekā jauna auduma radīšana.
 • Kas spēj atjaunoties telpiski, tas spēj palikt jauns.
 • Kāds Meistars, pabeidzis savu darbu, aizvēris acis un ilgi klusējis. Kad viņam vaicājuši, vai viņš atpūšas pēc paveiktā vai apdomā jaunu darbu, viņš atbildējis: - Ne viens, ne otrs, es šādi klusēdams nedomāju neko. Taču nesauciet to par apātiju, labāk sakiet - pāri domai stāvošs. Man jāatrod jauns skatījums, lai šādā atjaunotnē ieraudzītu to, ko esmu radījis.-
 • Arī jums jāiemācās atjaunoties, lai dziļāk spriestu par sava darba kvalitāti. Lai jūs skar izplatījuma spārns un atnes jums jaunu skatījumu un jaunu varoņdarbu.
 • Ik pa septiņiem gadiem cilvēks var pārbaudīt savu darbību, salīdzinot to ar pasaules notikumiem.
 • Vai tiešām neredzat atšķirību starp neapmierinātību un alkām pilnveidoties? Prieku rada tiekšanās pilnveidoties, bet ciešanas - nožēlojama neapmierinātība.
 • Lai ikviens apzinās, ka Pārzemes ceļš nevar būt neapmierinātības ceļš. Ērkšķu krūmi pārvēršas par rozēm, kad ceļinieks iemīl brīnišķīgās tāles. Lai kvēls prieks pavada cilvēku, kurš ir atradis ceļu uz panākumiem.
 • Prieks ir novēlēts laimīgam meklētājam, bet cilvēkam ir līksmi jāiemīl meklējumi.
 • Augšupejas spirāle neatvairāmi iet pāri agrākiem apliecinājumiem. Protams, doma ir pārveidojusies un arī forma ir citāda.

Komentāri (0)  |  2012-02-19 16:49  |  Skatīts: 1575x         Ieteikt draugiem

Atpakaļ